Підписатись
Інна Гулівата / Inna Gulivata /Inna Hulivata
Інна Гулівата / Inna Gulivata /Inna Hulivata
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, доцент, канд.пед.н.
Підтверджена електронна адреса в vtei.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Assessment of digitalization of public management and administration at the level of territorial communities
II Nikolina, IO Hulivata, LP Husak, LM Radzihovska
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 150-156, 2020
92020
Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей: навч. посібник
ІО Гулівата, ЛП Гусак, ЛМ Радзіховська
Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018
62018
Сучасні освітні технології: особливості представлення навчального контенту вищої та прикладної математики
ІО Гулівата, ІІ Ніколіна
Физико-математическое образование, 48-52, 2019
52019
Теоретичні аспекти формування математичних компетентностей майбутніх економістів
ЛП Гусак, ІО Гулівата
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2017
52017
Моделювання кіберзлочинності як загрози цифровізації економіки.
I Nikolina, I Hulivata
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, 190-196, 2020
42020
Формування математичної компетентності студентів економічних спеціальностей засобами інформаційних технологій
ІО Гулівата
Физико-математическое образование, 35-39, 2018
42018
Формування математичних понять засобами інформаційних технологій
ІО Гулівата, ЛП Гусак
Освітологічний дискурс, 121-129, 2016
42016
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА СУЧАСНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
ЛВ Бондарчук, ІО Гулівата
42015
Використання інформаційних технологій в процесі навчання математики
ІО Гулівата
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
32015
Evaluation of the dynamics of threats of digital transformation to optimize the management of economic systems
II Nikolina, IO Hulivata, KV Kopniak
Восточно-европейский научный журнал, 17-23, 2020
22020
Дидактичні засоби навчання у реалізації принципу наочності під час вивчення стереометрії
ЛПГ І.О. Гулівата
2*2016
Математичне моделювання як засіб здійснення професійної спрямованості навчання математики на економічних спеціальностях ВНЗ
Л Гусак, І Гулівата
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2016
22016
Використання комп’ютерних програмних засобів під час навчання побудови стереометричних фігур
ІО Гулівата
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2015
22015
Методика навчання учнів старшої школи побудови стереометричних фігур з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
IO Gulivata
Information Technologies and Learning Tools 34 (2), 47-55, 2013
22013
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧЕНИКОВ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ ПОСТРОЕНИЮ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИА Гуливата
Информационные технологии и средства обучения 34 (2), 47-55, 2013
22013
Modeling cybercrime as a threat to the digitalization of the economy
I Nikolina, I Hulivata
Journal of Computing and Information Technology 39, 190-196, 2020
12020
Моделювання показників вступної кампанії
ІО Гулівата, ІІ Ніколіна, ОВ Кліщук
ВІСНИК, 2119, 2019
12019
Использование демонстрационных компьютерных моделей при решении задач на построение сечения цилиндра
И Гуливата
Информационные технологии и средства обучения 18 (4), 8-8, 2010
12010
Formation of general educational competence of students during the study of Logic in distance learning
I Hulivata
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 64-70, 2022
2022
Шляхи формування цифрової компетентності фахівців з економіки
І Гулівата
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської …, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20