Ірина Дзюбенко
Ірина Дзюбенко
старший викладач виховних технологій та педагогічної творчості Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів
І Дзюбенко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2013
42013
Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів
ІА Дзюбенко
Умань: ФОП Жовтий, 2017.–116с., 2017
12017
Інноваційний підхід до формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів
ІА Дзюбенко
Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту …, 2013
12013
Проблема єдності теорії і практики у підготовці вчителя нової генерації
І Дзюбенко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 139-143, 2010
12010
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
І Дзюбенко
ББК У5 Б14, 126, 2019
2019
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
ІА Дзюбенко
2018
ОПЫТ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТРАН ЕС В УКРАИНЕ
ІА Дзюбенко
Український педагогічний журнал, 16-21, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
І Дзюбенко
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР, 55, 2018
2018
Досвід громадянського виховання країн ЄС в Україні
ІА Дзюбенко
Український педагогічний журнал, 16-21, 2018
2018
Ідеї А. Макаренка щодо формування громадянськості учнів та їх упровадження у країнах Європейського союзу
ІА Дзюбенко
2018
Творча діяльність майбутнього вчителя–гарант розвитку творчого потенціалу дітей.
ІА Дзюбенко
2017
Формування компетентностей студентів для ефективної роботи з важковиховуваними дітьми.
ІА Дзюбенко
2017
Діагностика рівнів формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу
ІА Дзюбенко
2017
Умови та принципи розвитку університетської освіти.
ІА Дзюбенко
2017
Формування у студентів мотиваційно-позитивного ставлення до вивчення предметів педагогічного циклу.
ІА Дзюбенко
2017
Використання інтелектуальної гри у роботі з дітьми в літніх оздоровчих таборах
ІА Дзюбенко
2017
Использование инновационных технологий для формирования творческих навыков студентов
ІА Дзюбенко
2017
Професійна підготовка майбутніх учителів: компетентнісний підхід
ІА Дзюбенко
2017
Критеріальний склад пізнавально-інтелектуальної компетентності студентів ВНЗ
ІА Дзюбенко
2017
Сутність понять компетентність та компетенція
ІА Дзюбенко
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20