Подписаться
Віктор Андрійович Матвійчук / Матвійчук В. А. /
Віктор Андрійович Матвійчук / Матвійчук В. А. /
Вінницький національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Совершенствование процессов локальной ротационной обработки давлением на основе анализа деформируемости металлов: монография
ВА Матвийчук, ИС Алиев
Краматорск: ДГМА, 2009
712009
Розробка маловідходних процесів формування тонкостінних циліндричних деталей
ВА Матвійчук, ВМ Михалевич, ВО Краєвський, ВА Матвийчук, ...
Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском у металургії і …, 2004
102004
Совершенствование процесса холодной штамповки вальцовкой компрессорных лопаток на основе анализа деформируемости материалов
ВА Матвийчук, ИФ Корнет, ВД Покрас
Кузнечно-штамповочное производство, 6-10, 1992
71992
Інтенсифікація процесу екстрагування рослинної сировини з використанням ультразвукової кавітації
ІМ Берник
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 69-73, 2017
6*2017
Особливості електропостачання потужних підприємств АПК з використанням мікромереж та розподілених джерел електроенергії
ВА Матвійчук, ОЄ Рубаненко, ОО Рубаненко
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 117-123, 2015
62015
Математическая модель повреждаемости металлов при сложном двухэтапном деформировании
ВA Матвийчук
Вісн. Донбас. держ. машиноr будівно¿ академі, 14, 2008
62008
Анализ деформируемости металлов при поверхностном упрочнении деталей
ВА Матвийчук, ВП Егоров, ВМ Михалевич, ВД Покрас
Кузнечно-штамповочное производство, 10-13, 1993
61993
Методичні вказівки по оформленню дипломних робіт магістра для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» та студентів ОС …
ВА Матвійчук, МІ Стаднік, ОО Рубаненко
52016
Оборудование для производства осесимметричных заготовок холодной торцовой раскаткой
ВА Матвийчук
Обработка материалов давлением: сб. научн. тр.-Краматорск: ДГМА, 22, 2010
42010
Розробка процесів штампування порожнистих виробів методами видавлювання та обкочування
ВА Матвійчук, ВМ Михалевич, ВО Краєвський, ЛІ Алієва, ВА Матвийчук, ...
Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском у металургії і …, 2003
42003
Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом використання біовідходів
ВА Матвійчук, ОМ Дмитришен, ОО Рубаненко
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2015
32015
Оценка деформируемости материала заготовок, полученных отделением методами пластического сдвига
ВА Матвийчук, ВМ Михалевич, ЛИ Алиева
Обработка материалов давлением, 37, 2013
32013
Применение поверхностного пластического деформирования в технологическом процессе ремонта электрических машин постоянного тока
ДЮ Белан, АО Отраднова, КБ Хасеинов
Безопасность и проектирование конструкций в машиностроении и строительстве …, 2013
32013
Классификация и области применения способов локального ротационного деформирования
ИС Алиев, ВА Матвийчук
Обработка материалов давлением: сборник научных трудов, 137, 2010
32010
Вплив технологічних параметрів на кінематику холодного торцевого розкочування
ВО Краєвський, ВА Матвійчук, ВМ Михалевич, ВА Краевский, ...
Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском у металургії і …, 2003
32003
Особливості частотно-регульованого електроприводу для транспортуючих систем АПК
ВА Матвійчук, МВ Любін, ОА Токарчук, ОО Рубаненко
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 39-43, 2018
22018
Математична модель діагностування системи вприскування палива Mono-Jetronic
ВМ Барановський, АВ Спірін, ВЙ Зелінський, ВС Наляжний
Вісник машинобудування та транспорту, 10-17, 2018
22018
Вібраційні гомогенізатори молока
КО Самойчук, НО Паляничка, ВО Верхоланцева, ВП Янович
Вібрації в техніці та технологіях, 77-82, 2018
22018
Моделювання температурних і деформаційних полів заготовки в процесі гарячого вальцювання за схемою круг–овал
ВА Матвійчук, ІА Бубновська
Обработка материалов давлением, 35-39, 2015
22015
Прогнозування граничного стану бічної поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні
ВМ Михалевич, ВА Матвійчук, ЮВ Добранюк, ЄА Трач, ВА Матвийчук, ...
Обработка металлов давлением.№ 1: 24–30., 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20