Світлана Семенюк (Svitlana Semeniuk)
Світлана Семенюк (Svitlana Semeniuk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Маркетинговий аналіз кон’юнктури ринку
РВ Федорович, СБ Семенюк
Галицький економічний вісник, с.49-54, 2009
372009
Стратегічне планування маркетингу: теоретико-концептуальні засади
С Семенюк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
192010
Маркетингове планування діяльності підприємств
С Семенюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
172010
Інтерактивний маркетинг:стан розвитку в Україні
СБ Семенюк
Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід, 182-185, 2011
152011
Маркетинг інновацій на ринку освітніх послуг
СБ Семенюк
Маркетинг і менеджмент інновацій, 2012
142012
Дослідження конюнктури ринку освітніх послуг
СБ Семенюк
Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки та прогнози на рубежі …, 2008
112008
Дослідження кон’юнктури ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів: Монографія
СБ Семенюк
Тернопіль, Вектор.–2009.–160с, 2009
102009
Особливості ціноутворення на ринку освітніх послуг
С Семенюк, Штефанич, Дмитро
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки, 29-34, 2008
10*2008
Необхідність розроблення маркетингової стратегії для підприємств
СБ Семенюк
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2015
92015
Брендинг вищого навчального закладу
С Семенюк
Галицький економічний вісник, 133-138, 2013
92013
Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти: монографія/за ред. докт. екон. наук, проф. ЗВ Гуціайлюка.-Тернопіль: ТНТУ ім. І Пулюя, 2011.-200с.
ЗВ Гуцайлюк, МЗ Валович, ВМ Вовк, АГ Загородній, ТМ Королюк, ...
Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти: монографія/за ред …, 2011
82011
Маркетингове моделювання діяльності підприємств
РВ Федорович, СБ Семенюк
Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету „Наука й …, 2010
82010
Розвиток інноваційного маркетингу на ринку освітніх послуг
С Семенюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
72012
Кон'юнктура ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів
СБ Семенюк
ступеня канд. екон. наук: 08.00. 04/СБ Семенюк, 2008
72008
Оцінка діючої методики прогнозування конюнктури ринку освітніх послуг
СБ Семенюк
Соціум. Наука. Культура, 45-47, 2007
62007
Планування рекламної кампанії закладів вищої освіти
СБ Семенюк
Галицький економічний вісник, 155-161, 2015
52015
Концептуальні засади формування економічної політики держави у трансформаційний період
ЗФ Бринзя, СБ Семенюк
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
52010
Кон’юнктура ринку освітніх послуг та шляхи її оптимізації. Наукове видання./СБ Семенюк
С Семенюк
Тернопіль, 2008
52008
Особливостi цiноутворення на ринку освiтнiх послуг
ДА Штефанич, СБ Семенюк
Науковий вiсник Волинського нацiонального унiверситету iменi Лесi Українки …, 2008
52008
Сучасні тенденції використання маркетингу в діяльності підприємств
СБ Семенюк, ВА Фалович
Маркетинг і цифрові технології 4 (1), 61-72, 2020
42020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20