кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності
кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інтеграція знань з природничоматематичних і спеціальних дисциплін у професійній підготовці учителя трудового навчання: Дисерт.... канд. пед. наук
ДІ Коломієць
Вінниця, 2000
442000
Можливості новітніх інформаційних технологій у підготовці педагогічних кадрів
Р Гуревич, А Коломієць
Трудова підготовка в закладах освіти 2, 52-53, 2002
352002
Архітектурне проектування житла: Навчальний посібник
ВП Король
К.: ФЕНІКС, 208, 2006
272006
Міжпредметні зв’язки у контексті проблеми інтеграції
ДІ Коломієць, АМ Коломієць
Педагогіка і психологія професійної освіти.–Львів, 61-66, 1999
241999
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКО...
ІВ Савчук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2015
21*2015
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя технологій
Оксана Марущак, Володимир Король, Дмитро Луп’як
Наукові записки: Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2015
21*2015
Самостійна робота у вищому навчальному закладі
ВВ Атаманюк, РС Гуревич
Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія.–Вінниця.–2002.–Вип 6, 61-64, 2002
202002
Обчислювальна техніка і технічні засоби навчання/За ред. проф. РС Гуревича
ПК Гороль, РС Гуревич, ЛЛ Коношевський, ВО Подоляк
Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 1999
201999
Міжпредметні та надпредметні проекти як спосіб розвитку інформаційної культури студента
А Коломієць, Д Коломієць
Педагогіка і психологія професійної освіти, 24-31, 2006
192006
Наступність графічної підготовки вчителя трудового навчання в контексті сучасної педагогічної технології
СД Цвілик
Трудова підготовка в закладах освіти, 33-37, 2003
192003
Нові інформаційні технології в підготовці сучасного фахівця
РС Гуревич, АМ Коломієць, ДІ Коломієць
Кримські педагогічні читання, Харків, 149-153, 2001
192001
Інтернет і його соціальні мережі в сфері освіти: напрями використання/Р
Р Гуревич
Гуревич/Зб. наук. пр. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.«Інформаційно …, 2012
172012
Неперервна освіта педагога: мотиваційні чинники
Р Гуревич, А Коломієць
Rsztalcenie zawodowe: Pedagogika i psyhologia.–Czestohowa, 75-85, 2003
172003
Інтеграція знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва
ОВ Марущак
Вінниця, 2005
162005
Наступність у змісті трудового навчання в школі та професійної підготовки в ПТУ швейного профілю
ОЮ Пінаєва
Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, 2001
162001
Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах
НІ Степанченко
Вінниця, 2017
152017
Наступність у змісті природничо-математичної та спеціальної підготовки у ВНЗ педагогічного профілю
ВС Гаркушевський, СД Цвілик
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 2006
152006
Формування освітнього інформаційного середовища для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах:[монографія]; за заг. ред. доктора …
РС Гуревич
Вінниця: ТОВ фірма «Планер, 234-271, 2015
142015
Застосування наступності у формуванні наукових понять у змісті природничоматематичної і спеціальної підготовки
СД Цвілик
Актуальні проблеми трудової і професійної підготовки молоді, 197-199, 2004
142004
Комплексне методичне забезпечення як фактор реалізації наступності у проведенні самостійної роботи
СД Цвілик, НІ Романюк
Актуальні проблеми трудової і професійної підготовки молоді: зб. наук. праць …, 2003
142003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20