Будаева И.В.
Будаева И.В.
ассистент каф. инфекционных болезней, ДМА МОЗ Украины
Підтверджена електронна адреса в dsma.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лаймбореліоз: питання діагностики і терапії
ЛР ШостаковичКорецька, ІВ Будаева, АВ Чергінець, ВВ Маврутенков, ...
Актуальная инфектология, 27-31, 2014
122014
Measles (lecture)
LR Shostakovych-Koretskaya, VV Mavrutenkov, AV Cherhinets, ...
Medicni perspektivi (Medical perspectives) 18 (3), 4-15, 2013
72013
КІР (лекція, продовження)
ЛР Шостакович-Корецька, ВВ Маврутенков, АВ Чергінець, ІВ Будаєва, ...
Медичні перспективи 18 (4), 2013
32013
Синдром Кавасаки как причина длительной лихорадки у детей
ЛР Шостакович-Корецкая, ИВ Будаева
Актуальная инфектология, 2013
32013
Энтеровирусный менингит: особенности течения и диагностики на современном этапе
ЛР Шостакович-Корецкая, ВГ Слатвитский, ИВ Будаева, ЗА Чикаренко, ...
Здоровье ребенка, 2016
22016
Найпоширеніші клінічні форми ентеровірусної інфекції у Дніпропетровському регіоні
ІВ Будаєва, ГО Ревенко, СВ Якімова, ВВ Олійник, ВФ Дорошенко
Актуальная инфектология, 213-216, 2017
12017
Сучасні епідеміологічні особливості Лайм) бореліозу та критерії діагностики мінорних форм міокардиту
ІВ Будаєва, ГО Ревенко, ЛІ Кодола, СО Рясик
Семейная медицина, 94-97, 2016
12016
Lyme Borreliosis: Diagnosis and Treatment Issues
LR Shostakovych-Koretska, ІV Budayeva, АV Cherginets, ...
ACTUAL INFECTOLOGY, 34-38, 2014
12014
Клиническое наблюдение острого парапсориаза Муха-Габермана у ребенка раннего возраста, госпитализированного с диагнозом" ветряная оспа"
ЛР Шостакович-Корецкая, ВВ Маврутенков, ИВ Будаева, ОП Шевченко, ...
Клиническая инфектология и паразитология, 99-105, 2014
12014
САМОНАВЧАННЯ ЯК МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ
ЛР Шостакович-Корецька, ВВ Маврутенков, АВ Чергінець, ІВ Будаєва, ...
Медична освіта, 2011
12011
Взаимосвязь витамина D с генотипом, фиброзом, вирусной нагрузкой у пациентов с хроническим гепатитом С
ЛР Шостакович-Корецкая, МА Николайчук, ИВ Будаева, ...
Клиническая инфектология и паразитология 9 (1), 71-80, 2020
2020
SEROLOGICAL MONITORING OF POPULATION ANTITOXIC ANTI-DIPHTHERIA IMMUNITY IN RESIDENTS OF DNIPROPETROVSK REGION
ГО Ревенко, ІВ Будаєва, ВВ Маврутенков
Клінічна та профілактична медицина 4 (9-10), 128-133, 2019
2019
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВМІСТУ ВІТАМІНУ D У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С ТА ЗДОРОВИХ
ЛР Шостакович-Корецька, МА Ніколайчук, ІВ Будаєва, ...
Медичні перспективи 24 (4), 2019
2019
Аналіз клінічних випадків мембранозного фарингіту, асоційованого з Corynebacterium ulcerans
ЛР Корецька, ВВ Маврутенков, ІВ Будаєва, ГО Ревенко
Актуальна інфектологія, 269-273, 2019
2019
Анализ клинических случаев мембранозного фарингита, ассоциированного с Corynebacterium ulcerans
ЛР Шостакович-Корецкая, ВВ Маврутенков, ИВ Будаева, ГО Ревенко
Актуальная инфектология 7 (5), 2019
2019
Стронгілоїдоз у п’ятимісячної дитини. Клінічний випадок
ВВ Маврутенков, ІВ Будаева, ВФ Дорошенко, ЛМ Чергінець, ...
Актуальная инфектология 6 (5), 2018
2018
Аналіз випадків фарингіту, викликаного C. ulcerans
ЛР Шостакович-Корецька, ВВ Маврутенков, ГО Ревенко, ІВ Будаева, ...
Актуальная инфектология 6 (5), 2018
2018
Деякі особливості серозних менінгітів ентеровірусної етіології у дітей
ЛР Шостакович-Корецька, ІВ Будаєва, ОВ Кузьменко, ВВ Олійник, ...
Матеріали науково-практичної конференції «Фармакотерапія при інфекційних …, 2017
2017
Найбільш поширені клінічні форми ентеровірусної інфекції у дніпропетровському регіоні
ІВ Будаєва, ГО Ревенко, СВ Якімова, ВВ Олійник, ВФ Дорошенко
Проблеми військової охорони здоров'я, 23-31, 2017
2017
Enterovirus infection: Hand-Foot-and-Mouth Disease (HFMD) in Ukraine= Энтеровирусная инфекция: Hand-Foot-and-Mouth Disease (HFMD) в Украине
ЛР Шостакович-Корецкая, ИВ Будаева, ТА Гайдук, ЗА Чикаренко, ...
Клиническая инфектология и паразитология= Clinical infectology and …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20