Ніна Гнілуша
Ніна Гнілуша
доцент кафедри ботаніки та екології, Криворізький державний педагогічний університет
Підтверджена електронна адреса в kdpu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Екологічна освіта - складова культури майбутнього вчителя
Гнілуша
Рідна школа №7-8, 40-43, 1999
91999
Экологическое образование студентов педвузов как фактор профессиональной подготовки учителя/ автореферат диссертации
Гнилуша
Московский государственный открытый педагогический университет, 1995
51995
Організація біолого-екологічних екскурсій як чинник розвитку пізнавального інтересу учнів та їх професійної орієнтації
Н Гнілуша
Рідна школа, 74-79, 2010
42010
Екологічна спрямованість проектної діяльності студентів педуніверситетів
Гнілуша
Рідна школа № 8, 69-72, 2005
32005
Комп'ютерне моделювання в системі еколого-краєзнавчої освіти майбутнього вчителя
Гнілуша
Рідна школа № 7, 28-30, 2003
32003
Структура та розвиток культурфітоценозів Криворіжжя: монографія
ЕО Євтушенко, ВІ Шанда, ВМ Савосько, ЯВ Маленко, НВ Ворошилова, ...
Діонат, 2017
12017
Теоретичнi аспекти дослiдження лiкарських рослин
НВ Гнілуша, АА Калніна
Екологічний вісник Криворіжжя 4, 135-142, 2019
2019
РЕГІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ КРИВОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ)
НВ Гнілуша
2019
Професійні комунікаційні компетенції як чинник мобільності майбутніх фахівців на міжнародному ринку праці
К Гнілуша
Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір: Матері-али IV …, 2017
2017
Організація навчального процесу в університеті засобами інформаційних технологій ін
Гнілуша
Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської …, 2017
2017
Курсова робота з ботаніки// Методичні рекомендації з підготов-ки та захисту. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ “КНУ"У”, 2016. – 34 с.
Г Євтушенко
2016
Вступ до фаху/ підручник
Г Клименко, Петрук, Мудрак, Петрук, Клименко
2015
Застосування методу проектів у професійній підготовці майбутніх екологів в умовах університету
НВ Гнілуша, СІ Гнілуша
Педагогічний процес: теорія і практика, 68-72, 2015
2015
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ЭКОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ УНИВЕРСИТЕТА
НВ Гнілуша, СІ Гнілуша
Педагогічний процес: теорія і практика, 68-72, 2015
2015
Філософські проблеми теорії і методології екологічної освіти у контексті професійної освіти
НВ Гнілуша
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 19-27, 2014
2014
Неформальна екологічна освіта як чинник формування професійних якостей студентів
Гнілуша
3-й Міжнародний конгрес. Збірник матеріалів "Захист навколишнього середовища …, 2014
2014
Сила Лоренца как источник движущей силы в контексте проектной разработки электромагнитных бытовых технологий
Гнилуша
Proceedings of 8-th International Green Energy Conference. - Monograph …, 2013
2013
Фактори зміни спрямованості професійної підготовки еколога в умовах сталого розвитку України (локальний, регіональний, глобальний рівні)
НВ Гнілуша
Педагогіка вищої та середньої школи 34, 235-245, 2012
2012
Система моніторингу за впливом виробничої діяльності промислових об’єктів Криворіжжя на атмосферне повітря
НВ Гнілуша, ОМ Іщенко
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 153-156, 2012
2012
Моделювання профорієнтаційної роботи у вивченні біології в старших класах
Гнілуша
Педагогіка вищої та середньої школи: збір-ник наукових праць / за ред. проф …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20