Filipkovska Larysa
Filipkovska Larysa
Associate Professor of Economy and Marketing Department of National Aerospace University named after
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трактування категорії економічної безпеки авіатранспортного підприємства
LO Filipkovska, OO Matvienko
Економічний аналіз 16 (2), 180-186, 2014
52014
Методологія когнітивного моделювання економічних систем на основі теорії розпізнавання образів
ЛО Філіпковська
Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства: монографія/Під ред. д-ра …, 2014
52014
Імітаційне моделювання для оцінювання економічних ризиків інвестиційних проектів на комунальному підприємстві теплових мереж
ЛО Філіпковська, НО Челомбіт
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 123–132-123–132, 2012
32012
Тенденції розвитку транспортної галузі України у контексті реалізації принципів логістики
ЛО Філіпковська
Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального …, 0
2
Дослідження підходів до управління вартістю інноваційних проектів
ЛО Філіпковська, ММ Нос
Управління проектами та розвиток виробництва, 5-15, 2018
12018
Управління економічною безпекою авіатранспортного підприємств
ОО Матвієнко
Видавничий дім" Гельветика", 2015
12015
Застосування системи розпізнавання та прийняття рішень для адаптивного управління підприємством
ЛО Філіпковська
Режим доступу: www. vuzlib. com. ua/articles/book/ 27153-Zastosuvannja.../1 …, 2012
12012
Методи оцінювання вартості інноваційних проектів для сталого розвитку територій
ММ Нос, ЛО Філіпковська
1
Managerial Decision Support Making in Economic Systems Based on Cognitive Modeling
MO Filipkovska Larysa
International Journal of Engineering & Technology, 588-592, 2018
2018
Перспективні напрямки розвитку транспорту України
ЛО Філіпковська, ВВ Муратов
Економіка транспортного комплексу, 69-85, 2017
2017
Маркетинг як інструмент забезпечення економічної безпеки авіатранспортних підприємств
ЛО Філіпковська, ОО Матвієнко
Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки, 330-334, 2017
2017
Устойчивость и бифуркации колебаний упругого ротора с диском на консольном конце и шарикоподшипников в вибрирующем планере летательного аппарата
СВ Филипковский, ЛА Филипковская
Вестник двигателестроения 2, 18-23, 2017
2017
Функциональный подход к управлению системой экономической безопасности предприятия
ЛА Филипковская, ВВ Муратов
Украина, Болгария, ЕС: экономические и социальные тенденции развития, 42-45, 2017
2017
Системні проблеми розвитку газової промисловості України
ЛО Філіпковська, МІ Кривенко
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Актуальні проблеми управління та фінансово …, 2017
2017
Забезпечення ринкового аспекту економічної безпеки фармацевтичних підприємств
ЛО Філіпковська, ГС Савченко
Економіка і суспільство 13, 747 – 753, 2017
2017
ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКІВ
ЛО Філіпковська, ОО Матвієнко
Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті …, 2017
2017
РОЛЬ РИНКОКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЛО Філіпковська, ГС Савченко
Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016), 111, 2016
2016
Формування первинних знань про стани авіатранспортного підприємства для діагностування його економічної безпеки
ЛО Филипковська, ОО Матвієнко, СВ Нікітенко
Бізнес Інформ, 165-172, 2015
2015
КОРИСНІСТЬ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ЗА УМОВ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ
ЛО Філіпковська
ББК 65.20 С89, 58, 2015
2015
Маржинальний підхід до прийняття управлінських рішень на підприємствах нафтопереробної галузі
ЛО Філіпковська, ОО Цимбаліста
НТУ" ХПІ", 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20