Filipkovska Larysa
Filipkovska Larysa
Associate Professor of Economy and Marketing Department of National Aerospace University named after
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трактування категорії економічної безпеки авіатранспортного підприємства
LO Filipkovska, OO Matvienko
Економічний аналіз 16 (2), 180-186, 2014
52014
Методологія когнітивного моделювання економічних систем на основі теорії розпізнавання образів
ЛО Філіпковська
Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства: монографія/Під ред. д-ра …, 2014
52014
Імітаційне моделювання для оцінювання економічних ризиків інвестиційних проектів на комунальному підприємстві теплових мереж
ЛО Філіпковська, НО Челомбіт
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 123–132-123–132, 2012
32012
Тенденції розвитку транспортної галузі України у контексті реалізації принципів логістики
ЛО Філіпковська
Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального …, 0
2
Дослідження підходів до управління вартістю інноваційних проектів
ЛО Філіпковська, ММ Нос
Управління проектами та розвиток виробництва, 5-15, 2018
12018
Управління економічною безпекою авіатранспортного підприємств
ОО Матвієнко
Видавничий дім" Гельветика", 2015
12015
Застосування системи розпізнавання та прийняття рішень для адаптивного управління підприємством
ЛО Філіпковська
Видавництво Львівської політехніки, 2012
12012
Методи оцінювання вартості інноваційних проектів для сталого розвитку територій
ММ Нос, ЛО Філіпковська
1
Managerial Decision Support Making in Economic Systems Based on Cognitive Modeling
MO Filipkovska Larysa
International Journal of Engineering & Technology, 588-592, 2018
2018
Перспективні напрямки розвитку транспорту України
ЛО Філіпковська, ВВ Муратов
Економіка транспортного комплексу, 69-85, 2017
2017
Маркетинг як інструмент забезпечення економічної безпеки авіатранспортних підприємств
ЛО Філіпковська, ОО Матвієнко
Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки, 330-334, 2017
2017
Устойчивость и бифуркации колебаний упругого ротора с диском на консольном конце и шарикоподшипников в вибрирующем планере летательного аппарата
СВ Филипковский, ЛА Филипковская
Вестник двигателестроения 2, 18-23, 2017
2017
Функциональный подход к управлению системой экономической безопасности предприятия
ЛА Филипковская, ВВ Муратов
Украина, Болгария, ЕС: экономические и социальные тенденции развития, 42-45, 2017
2017
Системні проблеми розвитку газової промисловості України
ЛО Філіпковська, МІ Кривенко
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Актуальні проблеми управління та фінансово …, 2017
2017
Забезпечення ринкового аспекту економічної безпеки фармацевтичних підприємств
ЛО Філіпковська, ГС Савченко
Економіка і суспільство 13, 747 – 753, 2017
2017
ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКІВ
ЛО Філіпковська, ОО Матвієнко
Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті …, 2017
2017
РОЛЬ РИНКОКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЛО Філіпковська, ГС Савченко
Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016), 111, 2016
2016
Формування первинних знань про стани авіатранспортного підприємства для діагностування його економічної безпеки
ЛО Филипковська, ОО Матвієнко, СВ Нікітенко
Бізнес Інформ, 165-172, 2015
2015
КОРИСНІСТЬ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ЗА УМОВ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ
ЛО Філіпковська
ББК 65.20 С89, 58, 2015
2015
Маржинальний підхід до прийняття управлінських рішень на підприємствах нафтопереробної галузі
ЛО Філіпковська, ОО Цимбаліста
НТУ" ХПІ", 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20