Follow
Романишина О.Я. /Oksana Romanyshyna/ orcid.org/0000-0002-2887-5023
Романишина О.Я. /Oksana Romanyshyna/ orcid.org/0000-0002-2887-5023
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування інформаційної культури студентів коледжів технічного профілю.
ОЯ Романишина
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007
392007
Теоретичні і методичні основи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій
ОЯ Романишина
дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук 13, 2016
362016
Gamification as a tool for stimulating the educational activity of students of higher educational institutions of Ukraine and the United States
I Zvarych, SM Kalaur, NM Prymachenko, IV Romashchenko, ...
European Journal of Educational Research 8 (3), 875-891, 2019
272019
Training Future Physical Education Teachers for Physical and Sports Activities: Neuropedagogical Approach
S Karasievych, B Maksymchuk, V Kuzmenko, N Slyusarenko, ...
BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience 12 (4…, 2021
142021
Огляд інформаційних технологій та засобів їх реалізації у вищих навчальних закладах
О Романишина
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка…, 2013
142013
Інноваційні технології в підготовці майбутніх фахівців
ЛМ Романишина
Збірник наукових праць Кременецького обл. гуманітар. пед. ін.-ту ім. Т…, 2007
132007
Analysis of the dynamics of physical development and functional state of 9-12-year-old schoolchildren playing volleyball
Y Романишина, Оксана, Trofimenko, V., Oksana, R., Olena, A., (...), Yarmak ...
Journal of Physical Education and Sport 1 (19), 748-755, 2019
12*2019
Праксеологічна спрямованість формування професійної ідентичності майбутніх учителів
ОЯ Романишина
62017
Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до використання мультимедійного супроводу при викладанні фахових дисциплін
ОЯ Романишина
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
62011
Професійна ідентичність майбутніхучителів: терія і практика
О Романишина
52015
Компоненти, критерії та показники сформованості професійної ідентичності в майбутніх учителів нематематичних спеціальностей
ОЯ Романишина
Молодий вчений, 134-138, 2015
52015
Організація роботи в малих групах при вивченні навчальної дисципліни Програмування у студентів спеціальності Середня освіта. Інформатика
ОЯ Романишина
Perfect Publishing, 2019
42019
Методологічні підходи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій
ОЯ Романишина
42016
Професійна ідентичність як наукова категорія
ОЯ Романишина
Вісник Національного університету оборони України, 129-134, 2012
42012
Формування iнформацiйної культури студентiв коледжiв технiчного профiлю: результати дослiдження
ОЯ Романишина
42006
Формування інформаційної культури студентів технічних коледжів: результати дослідження
ОЯ Романишина
Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: педагогіка і психологія…, 2006
42006
Використання проектної технології у формуванні професійної ідентичності майбутніх учителів
ОЯ Романишина
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО…, 2015
32015
Формування інформатичної компетентності майбутніх учителів нематематичних спеціальностей
ОЯ Романишина
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО…, 2010
32010
Підготовка викладачів до використання інформаційної навчальної системи MOODLE у навчальній діяльності
ОЯ Романишина
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в…, 2010
32010
Використання інформаційних технологій в умовах інтеграції навчальних предметів
ВВ Арестенко, ЛМ Романишина, ОЯ Романишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2009
32009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20