Романишина О.Я. /Oksana Romanyshyna/ orcid.org/0000-0002-2887-5023
Романишина О.Я. /Oksana Romanyshyna/ orcid.org/0000-0002-2887-5023
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування інформаційної культури студентів коледжів технічного профілю.
ОЯ Романишина
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007
302007
Теоретичні і методичні основи формування проофесійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій
ОЯ Романишина, ОЯ Романишина
Вінниця, 2016
232016
Gamification as a tool for stimulating the educational activity of students of higher educational institutions of Ukraine and the United States
I Zvarych, S Kalaur, N Prymachenko, I Romashchenko, O Romanyshyna
162019
Огляд інформаційних технологій та засобів їх реалізації у вищих навчальних закладах
О Романишина
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2013
122013
Інноваційні технології в підготовці майбутніх фахівців
ЛМ Романишина, ОЯ Романишина
Збірник наукових праць Кременецького обл. гуманітар. пед. ін.-ту ім. Т …, 2007
112007
Методологічні підходи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій
ОЯ Романишина
52016
Компоненти, критерії та показники сформованості професійної ідентичності в майбутніх учителів нематематичних спеціальностей
ОЯ Романишина
Молодий вчений, 134-138, 2015
52015
Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до використання мультимедійного супроводу при викладанні фахових дисциплін
ОЯ Романишина
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
52011
Analysis of the dynamics of physical development and functional state of 9-12-year-old schoolchildren playing volleyball
Y Романишина, Оксана, Trofimenko, V., Oksana, R., Olena, A., (...), Yarmak ...
Journal of Physical Education and Sport 1 (19), 748-755, 2019
4*2019
Формування інформатичної компетентності майбутніх учителів нематематичних спеціальностей
ОЯ Романишина
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2010
42010
Формування інформаційної культури студентів технічних коледжів: результати дослідження
ОЯ Романишина
Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: педагогіка і психологія …, 2006
42006
Праксеологічна спрямованість формування професійної ідентичності майбутніх учителів
ОЯ Романишина
32017
Професійна ідентичність майбутніхучителів: терія і практика
О Романишина
32015
Використання інформаційних технологій в умовах інтеграції навчальних предметів
ВВ Арестенко, ЛМ Романишина, ОЯ Романишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
32009
Інформаційна культура студентів–складова сучасного виховання
ОЯ Романишина
Педагогіка вищої та середньої школи.–Кривий Ріг: КДПУ, 13-15, 2004
32004
Організація роботи в малих групах при вивченні навчальної дисципліни «Програмування» у студентів спеціальності «Середня освіта. Інформатика»
ОЯ Романишина
Perfect Publishing, 2019
22019
Використання проектної технології у формуванні професійної ідентичності майбутніх учителів
ОЯ Романишина
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2015
22015
МОЖЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ОЯ Романишина
The European Scientific and Practical Congress “GLOBAL SCIENTIFIC UNITY 2014 …, 2014
22014
Підготовка викладачів до використання інформаційної навчальної системи Moodle у навчальній діяльності
ОЯ Романишина
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2010
22010
Шляхи формування інформаційної культури у студентів технічних коледжів
ОЯ Романишина
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки …, 2005
22005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20