Підписатись
Романишина О.Я. /Oksana Romanyshyna/ orcid.org/0000-0002-2887-5023
Романишина О.Я. /Oksana Romanyshyna/ orcid.org/0000-0002-2887-5023
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні і методичні основи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 04
ОЯ Романишина
дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук 13, 2016
352016
Формування інформаційної культури студентів коледжів технічного профілю.
ОЯ Романишина
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007
332007
Gamification as a tool for stimulating the educational activity of students of higher educational institutions of Ukraine and the United States
I Zvarych, SM Kalaur, NM Prymachenko, IV Romashchenko, ...
European Journal of Educational Research 8 (3), 875-891, 2019
272019
Огляд інформаційних технологій та засобів їх реалізації у вищих навчальних закладах
О Романишина
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2013
122013
Інноваційні технології в підготовці майбутніх фахівців
ЛМ Романишина, ОЯ Романишина
Збірник наукових праць Кременецького обл. гуманітар. пед. ін.-ту ім. Т …, 2007
122007
Analysis of the dynamics of physical development and functional state of 9-12-year-old schoolchildren playing volleyball
Y Романишина, Оксана, Trofimenko, V., Oksana, R., Olena, A., (...), Yarmak ...
Journal of Physical Education and Sport 1 (19), 748-755, 2019
11*2019
Training Future Physical Education Teachers for Physical and Sports Activities: Neuropedagogical Approach
S Karasievych, B Maksymchuk, V Kuzmenko, N Slyusarenko, ...
BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience 12 (4 …, 2021
82021
Праксеологічна спрямованість формування професійної ідентичності майбутніх учителів
ОЯ Романишина
52017
Професійна ідентичність майбутніхучителів: терія і практика
О Романишина
52015
Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до використання мультимедійного супроводу при викладанні фахових дисциплін
ОЯ Романишина
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
52011
Формування iнформацiйної культури студентiв коледжiв технiчного профiлю: результати дослiдження
ОЯ Романишина
52006
Організація роботи в малих групах при вивченні навчальної дисципліни «Програмування» у студентів спеціальності «Середня освіта. Інформатика»
ОЯ Романишина
Perfect Publishing, 2019
42019
Методологічні підходи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій
ОЯ Романишина
42016
Компоненти, критерії та показники сформованості професійної ідентичності в майбутніх учителів нематематичних спеціальностей
ОЯ Романишина
Молодий вчений, 134-138, 2015
42015
Формування інформаційної культури студентів технічних коледжів: результати дослідження
ОЯ Романишина
Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: педагогіка і психологія …, 2006
42006
Інформаційна культура студентів–складова сучасного виховання
ОЯ Романишина
Педагогіка вищої та середньої школи.–Кривий Ріг: КДПУ, 13-15, 2004
32004
Використання сервісів Google у підготовці майбутніх фахівців
ОЯ Романишина, НД Островська, НБ Маланюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
22018
Використання проектної технології у формуванні професійної ідентичності майбутніх учителів
ОЯ Романишина
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2015
22015
Ідентифікація і ідентичність як основа формування професійної ідентичності майбутніх фахівців
ЛМ Романишина, ОЯ Романишина
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
22014
Професійна ідентичність як наукова категорія
ОЯ Романишина
Вісник Національного університету оборони України, 129-134, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20