Краєва Оксана Анатоліївна (Kraieva Oksana)
Краєва Оксана Анатоліївна (Kraieva Oksana)
кандидат психологічних наук, доцент, Київський університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Криза ідентичності підліткового віку та її роль у становленні зрілої особистості
ОА Краєва
ББК 74.58+ 88я43 П 68 Рецензенти, 310, 2010
52010
Проблема кризи ідентичності в період нормативної кризи підліткового віку
ОА Краєва
Педагогічний процес: теорія і практика., С. 46-50., 2016
32016
Програма тренінгового курсу “Подолання кризи ідентичності підлітків” 7–8 класів (13–14 років)”. Продовження
ОА Краєва
Практична психологія та соціальна робота, 38-62, 2012
32012
Становлення рефлексивної свідомості на етапі подолання підлітком кризи ідентичності
ОА Краєва
Проблеми сучасної психології 11, 2011
22011
Самість підлітка в контексті подолання кризи його ідентичності
ОА Краєва
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
22010
Криза ідентичності осіб підліткового віку
ОА Краєва
International Journal of Education and Science, с. 39-40., 2019
12019
Робоча програма навчальної дисципліни Практикум з психологічного консультування: Змістовий модуль «Форми та методи роботи кризового психолога»
ОА Краєва
Київський університет імені Бориса Грінченка http://elibrary.kubg.edu.ua/id …, 2019
2019
Робоча програма навчальної дисципліни "Психокорекція"
ОА Краєва
Київський університет імені Бориса Грінченка http://elibrary.kubg.edu.ua/id …, 2019
2019
Психологічні особливості стану професійної ідентичності медичних працівників під час трансформаційних змін суспільства
ОА Краєва
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2019
2019
Основні теоретичні підходи вивчення ідентичності як міждисциплінарної проблеми сучасної науки
ОА Краєва
Раціогуманістичні студії [збірник наукових статей за матеріалами круглого …, 2019
2019
Криза ідентичності осіб підліткового віку в період трансформаційної невизначеності
ОА Краєва
Педагогічний процес: теорія і практика., 84-89, 2018
2018
Трансформація ідентичності підлітків 13-14 років, репрезентована психологічними факторами, пов’язаними зі самоставленням на етапі перебігу кризи ідентичності
ОА Краєва
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2018
2018
До проблеми психологічного аналізу дефініції «Я-концепція» в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін
ОА Краєва
Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни …, 2018
2018
Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці: монографія
ОА Краєва
Харків: Видавництво Іванченка І.С. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint …, 2018
2018
Трансформація ідентичності підлітків 13-14 років, репрезентована психологічною складовою часу (“Минуле Я”, “Теперішнє Я”, “Майбутнє Я”) на етапі перебігу кризи ідентичності
ОА Краєва
Гуманний розум [збірник наукових праць за матеріалами круглого столу …, 2018
2018
Психологічний аналіз аспектів «Я-концепції» в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін
ОА Краєва
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2017
2017
К проблеме психологического анализа дефиниции «Я-концепция» в структуре личности подросткового возраста во время трансформационных изменений
ОА Краєва
«Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни …, 2017
2017
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія успіху»
ОА Краєва
Київський університет імені Бориса Грінченка http://elibrary.kubg.edu.ua/id …, 2017
2017
Робоча програма «Психологічна служба системи освіти України» для студентів за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка»
ОА Краєва
Київський університет імені Бориса Грінченка http://elibrary.kubg.edu.ua/19776/, 2017
2017
Ціннісні орієнтації підлітків на етапі перебігу кризи ідентичності
ОА Краєва
Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20