Краєва Оксана Анатоліївна (Kraieva Oksana)
Краєва Оксана Анатоліївна (Kraieva Oksana)
кандидат психологічних наук, доцент, Київський університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Криза ідентичності підліткового віку та її роль у становленні зрілої особистості
ОА Краєва
ББК 74.58+ 88я43 П 68 Рецензенти, 310, 2010
52010
Проблема кризи ідентичності в період нормативної кризи підліткового віку
ОА Краєва
Педагогічний процес: теорія і практика., С. 46-50., 2016
32016
Програма тренінгового курсу “Подолання кризи ідентичності підлітків” 7–8 класів (13–14 років)”. Продовження
ОА Краєва
Практична психологія та соціальна робота, 38-62, 2012
32012
Становлення рефлексивної свідомості на етапі подолання підлітком кризи ідентичності
ОА Краєва
Проблеми сучасної психології 11, 2011
22011
Самість підлітка в контексті подолання кризи його ідентичності
ОА Краєва
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
22010
Робоча програма навчальної дисципліни Практикум з психологічного консультування: Змістовий модуль «Форми та методи роботи кризового психолога»
ОА Краєва
Київський університет імені Бориса Грінченка http://elibrary.kubg.edu.ua/id …, 2019
2019
Робоча програма навчальної дисципліни "Психокорекція"
ОА Краєва
Київський університет імені Бориса Грінченка http://elibrary.kubg.edu.ua/id …, 2019
2019
Криза ідентичності осіб підліткового віку
ОА Краєва
International Journal of Education and Science, с. 39-40., 2019
2019
Психологічні особливості стану професійної ідентичності медичних працівників під час трансформаційних змін суспільства
ОА Краєва
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2019
2019
Основні теоретичні підходи вивчення ідентичності як міждисциплінарної проблеми сучасної науки
ОА Краєва
Раціогуманістичні студії [збірник наукових статей за матеріалами круглого …, 2019
2019
Криза ідентичності осіб підліткового віку в період трансформаційної невизначеності
ОА Краєва
Педагогічний процес: теорія і практика., 84-89, 2018
2018
Трансформація ідентичності підлітків 13-14 років, репрезентована психологічними факторами, пов’язаними зі самоставленням на етапі перебігу кризи ідентичності
ОА Краєва
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2018
2018
До проблеми психологічного аналізу дефініції «Я-концепція» в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін
ОА Краєва
Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни …, 2018
2018
Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці: монографія
ОА Краєва
Харків: Видавництво Іванченка І.С. http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users …, 2018
2018
Трансформація ідентичності підлітків 13-14 років, репрезентована психологічною складовою часу (“Минуле Я”, “Теперішнє Я”, “Майбутнє Я”) на етапі перебігу кризи ідентичності
ОА Краєва
Гуманний розум [збірник наукових праць за матеріалами круглого столу …, 2018
2018
Психологічний аналіз аспектів «Я-концепції» в структурі особистості підліткового віку під час трансформаційних змін
ОА Краєва
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2017
2017
К проблеме психологического анализа дефиниции «Я-концепция» в структуре личности подросткового возраста во время трансформационных изменений
ОА Краєва
«Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни …, 2017
2017
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія успіху»
ОА Краєва
Київський університет імені Бориса Грінченка http://elibrary.kubg.edu.ua …, 2017
2017
Робоча програма «Психологічна служба системи освіти України» для студентів за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка»
ОА Краєва
Київський університет імені Бориса Грінченка http://elibrary.kubg.edu.ua/19776/, 2017
2017
Ціннісні орієнтації підлітків на етапі перебігу кризи ідентичності
ОА Краєва
Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20