Підписатись
Елена Доманская (Степанова)
Елена Доманская (Степанова)
доктор культурологии, заведующая кафедрой туризма, документных и межкультурных коммуникаций
Підтверджена електронна адреса в vmurol.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концептуальне осмислення поняття національний культурний простір”
О Доманська
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 113-117, 2014
92014
Україна і міжнародне культурне співробітництво
O Domanska
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (3), 28-33, 2014
92014
Формування національного культурного простору як духовний фундамент української державності
O Domanska
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (1), 13-17, 2016
32016
Мовна картина світу як чинник створення та розбудови національного культурного простору
ОА Доманська
Часопис Національної музичної академії України імені ПІ Чайковського, 125-133, 2015
32015
Духовні засади української державності як чинник розбудови національного культурного простору
ОА Доманська
Культура України. Серія: Культурологія, 196-205, 2015
32015
Наукова концепція етногенезу Л. Гумільова щодо засад розбудови національного культурного простору в сучасних умовах
О Доманська
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2016
22016
Пасіонарність і національна свідомість: до критики окремих положень концепції Л. Гумільова
О Доманська
Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки, 169-175, 2015
22015
До питання про методологію дослідження соціокультурних процесів: На прикладі аналізу деяких аспектів поняття національний культурний простір
О Доманська
Мистецтвознавство України, 25-32, 2015
22015
Роль держави в реалізації культурної політики: концептуальний вимір
О Доманська
Релігія та соціум, 163-169, 2014
22014
Міжнародне культурне співробітництво України з діаспорою
ОА Доманська
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 102-110, 2014
22014
Конкурентність мови як ціннісна й історико-культурологічна категорія
ОА Доманська
Часопис Національної музичної академії України імені ПІ Чайковського, 132-142, 2016
12016
Релігійна складова у формуванні світоглядних уявлень українського етносу
ОА Доманська
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 31-36, 2016
12016
Етнічний міф та національна історія як різновекторні складові формування культурного простору
ОА Доманська
Часопис Національної музичної академії України імені ПІ Чайковського, 111-120, 2015
12015
«Метафізична провина» і національна свідомість
ОА Доманська
Часопис Національної музичної академії України ім. ПІ Чайковського, 133-139, 2015
12015
Простір мови як ізоморфна характеристика культури
О Доманська
Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини …, 2015
12015
Міфорелігійні вірування як основа ціннісного наративу української культури
ОА Доманська
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 42-47, 2015
12015
Революція гідності в просторі європейських цінностей
O Domanska
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (2), 75-79, 2015
12015
Метафізика Мартіна Гайдеггера як основа творчого імпульсу людини:(в контексті розбудови українського культурного простору)
ОА Доманська
Часопис Національної музичної академії України ім. ПІ Чайковського, 128-133, 2015
12015
Раціональність і символізм у гносеологічній картині українського арт-простору: методологічний аспект
О Доманська
Сучасне мистецтво, 108-116, 2015
12015
Социокультурная составляющая украинского национального характера
ЕА Доманская
European Journal of Arts, 38-45, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20