Валентина Ільганаева, Валентина Ильганаева
Валентина Ільганаева, Валентина Ильганаева
Харьковская Государственная Академия кульутры
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Социальные коммуникации
ВА Ильганаева
Словарь-справочник (теория, методология, деятельность)/ВА Ильганаева.− Х …, 2009
143*2009
Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность): словарь-справочник
ВА Ильганаева
Х.: КП «Городская типография, 50-51, 2009
1432009
Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку
ВО Ільганаєва
К.: Ред. журн.«Бібл. вісн, 1996
641996
Інституалізація соціально-комунікаційної сфери суспільства
ВО Ільганаєва
Освіта регіону, 148-153, 2008
482008
Гармонизация культурной среды в условиях информационного общества
ВА Ильганаева
Х.: ХДАК, 1999
431999
Аналітика в структурі бібліотечної діяльності
ВО Ільганаєва
Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр.—Х.: ХДАК, 109-117, 2007
392007
Влияние информатизации на культурогенез современного общества
ВА Ильганаева
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 58-62, 2004
252004
Корпоративний рух в Україні: стан та перспективи розвитку
В Ільганаєва
Бібл. форум України, 13-15, 2006
242006
Теоретико-методологічний синтез соціально-комунікаційного знання
ВО Ільганаєва
ХНТУСГ, 2009
202009
Інформація та знання в інформаційно-комунікаційних процесах
ВО Ільганаєва
Освіта регіону: політика, психологія, комунікація, 149-153, 2009
192009
Бібліотечна освіта в контексті еволюції системи соціальних комунікацій
ВО Ільганаєва
ВІ Вернадського, 44, 1996
181996
Місія бібліотеки в комунікаційному просторі сучасності
ВО Ільганаєва
Библиотека ВУЗа на новом этапе развития социальных коммуникаций: материалы …, 2010
172010
Бібліотека в сучасному інформаційному середовищі: основні стратегії розвитку
ВО Ільганаєва
Вісн. Харк. держ. акад. культури. Вип. 1. Бібліотекознавство …, 1999
161999
Социально-культурная динамика в социальной истории: трансформационные основания и тенденции
ВА Ильганаева
ХНТУСГ, 2012
152012
Соціальна комунікація як об'єкт теоретизації
ВО Ільганаєва
ХНТУСГ, 2009
142009
Управление информацией как предмет преподавания
ВА Ильганаева, ИА Давыдова
Научные и технические библиотеки, 48-62, 2001
122001
Соціальні комунікації: сфера практичної діяльності й об'єкт теоретизації
ВО Ільганаєва
Соціальні комунікації в стра тегіях формування суспільства знань: матеріали …, 2009
102009
Формування професійного світогляду фахівців у галузі культури
ВО Ільганаєва
Культура України. Зб. наук. пр./Харк. держ акад. культури, 48-53, 2000
102000
Управління інноваційними процесами соціальнокультурного розвитку бібліотек
В Ільганаєва
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського.—2004 …, 2004
92004
Бібліотекознавство: конспект лекцій
ВО Ільганаєва
Х.: ХДАК, 1998
91998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20