Подписаться
Тетяна Михайлівна Дзюба,Татьяна Дзюба, Tetiana Dziuba, orcid.org/0000-0002-5950-7741
Тетяна Михайлівна Дзюба,Татьяна Дзюба, Tetiana Dziuba, orcid.org/0000-0002-5950-7741
Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія дорослості з основами геронтопсихології
ТМ Дзюба, ОГ Коваленко
672013
Психологія управління конфліктами в організації (на матеріалі діяльності освітніх організацій)
ЛМ Карамушка, ТМ Дзюба
512009
Тенденції та перспективи розвитку інформаційної боротьби й інформаційної зброї
СЯ Жук, ВО Чмельов, ТМ Дзюба
Наука і оборона, 2006
282006
Феномен" здоров’я" як актуальний напрям досліджень в організаційній психології
ЛМ Карамушка, ТМ Дзюба
Організаційна психологія. Економічна психологія, 22-33, 2019
222019
Комплекс методик для діагностики психологічної готовності керівника школи до взаємодії в умовах конфлікту
ТМ Дзюба
212005
Формування психологічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту
ТМ Дзюба
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України/ТМ Дзюба …, 2007
202007
Конфліктологічна компетентність директора школи
Т Дзюба
Шлях освіти 1, 29-34, 2004
112004
Комплекс методик для діагностики професійного здоров’я вчителя
ТМ Дзюба
Полтава: ПНПУ ім. ВГ Короленка, 2015
92015
Дослідження особливостей психологічної готовності менеджерів освіти до взаємодії з персоналом в умовах конфлікту
ЛМ Карамушка, ТМ Дзюба
Практична психологія та соціальна робота, 1-10, 2011
92011
Fenomen «zdorovia» yak aktualnyi napriam doslidzhen v orhanizatsiinii psykholohii [The Phenomenon of" Health" As an Important Area of Research in Organizational Psychology]
LM Karamushka, TM Dziuba
Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia, 1 (16), 22-33, 2019
72019
Психологiя управлiння конфлiктами в органiзацiї (на матерiалi дiяльностi освiтнiх органiзацiй): монографiя
ЛМ Карамушка, ТМ Дзюба
62009
Психологiя дорослостi з основами геронтопсихологiї: навч. посiб./за ред. ВФ Моргуна
ТМ Дзюба, ОГ Коваленко
52013
Психотравмуюча ситуація в життєдіяльності людини: зміст, особливості, наслідки
ТМ Дзюба
52012
КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ТА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
ТМ Дзюба
52009
Технологія формування психологічної готовності заступників директорів шкіл до взаємодії в умовах конфлікту
ТМ Дзюба
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна, 46-52, 2006
52006
Конфліктологія в освітньому менеджменті: Тренінгова програма для керівників загальноосвітніх навчальних закладів
ТМ Дзюба
Полтава: ПОІППО, 2005
52005
Самоменеджмент: уміння вчителя керувати часом
Т Дзюба
Шлях освіти, 33-34, 2003
52003
Роль особистості керівника школи у профілактиці конфліктів
ТМ Дзюба
Директор школи, 6-8, 2002
52002
Професійне здоров’я як умова успішної соціалізації працівника в ситуації мобінгу
ТМ Дзюба
Організаційна психологія. Економічна психологія, 7-13, 2017
32017
Impact of intensive dail stress on teacher's occupational health
T Dziuba
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20