Хорунжак  Н.М. [Nadiia Khorunzhak]
Хорунжак Н.М. [Nadiia Khorunzhak]
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційні системи і технології в обліку
ББК 65.9 (4Укр), 178, 2008
122*2008
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 2013
69*2013
Теорія та методологія обліку у бюджетних установах в умовах інформатизації суспільства : монографія
НМ Хорунжак
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
37*2013
Контроль у державному секторі економіки
МР Лучко, НМ Зорій, НМ Хорунжак
ТНЕУ, 2015
27*2015
Проблеми та перспективи комп’ютеризації обліку в бюджетних установах
НМ Хорунжак, СВ Сисюк
Економіка і регіон, 20, 2009
272009
Організація інформаційних систем і технологій в бюджетних установах: навчальний посібник
МР Лучко, НМ Хорунжак
Тернопіль: Видавець Стародубець В. О., 2002
27*2002
Організації обліку та контролю фінансових ресурсів бюджетних установ
Інноваційна економіка 9, 272-277, 2012
26*2012
Фінансування бюджетних установ: теоретична сутність, форми і методи
НМ Ткачук, ВО Кравчук
Science, 18, 2010
262010
Підходи до організації системи внутрішнього контролю
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 0
24*
Автоматизація управління підприємством: основні принципи, функції та підходи
22*
Політика бухгалтерського обліку в бюджетних установах: зміст та структура
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
21*2014
Розмежування понять витрати, затрати, видатки та особливості їх застосування учасниками бюджетного процесу
Зб. наук. праць. молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту 20, 203-209, 2013
20*2013
Аналіз переваг і недоліків системи документування в умовах автоматизованих інформаційних систем обліку
НМ Хорунжак
Наукові записки, 10–12, 2003
202003
Принципи автоматизації бухгалтерського обліку бюджетних установ
Актуальні проблеми економіки, 186-192, 2010
19*2010
Автоматизація аудиту в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології …, 2008
19*2008
Сутність та функції внутрішнього аудиту на підприємствах України
Інноваційна економіка, 0
19*
Auditing of the Software of Computer Accounting System
O Adamyk, B Adamyk, N Khorunzhak
ICTERI Workshops, 251-262, 2018
182018
Проблемні аспекти нарахування амортизації необоротних активів
Інноваційна економіка, 176-181, 2014
18*2014
Облік фінансування бюджетних установ
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
18*2010
Сучасні підходи до категоріального визначення та організації обліку нематеріальних активів
НМ Хорунжак
Регіональна економіка, С.67-77, 2001
182001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20