Хорунжак  Н.М. [Nadiia Khorunzhak]
Хорунжак Н.М. [Nadiia Khorunzhak]
д-р екон. наук, професор, Західноукраїнський національний університет
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія та методологія обліку у бюджетних установах в умовах інформатизації суспільства : монографія
НМ Хорунжак
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
45*2013
Контроль у державному секторі економіки
МР Лучко, НМ Зорій, НМ Хорунжак
ТНЕУ, 2015
41*2015
Організація інформаційних систем і технологій в бюджетних установах: навчальний посібник
МР Лучко, НМ Хорунжак
Тернопіль: Видавець Стародубець В. О., 2002
38*2002
Auditing of the Software of Computer Accounting System
O Adamyk, B Adamyk, N Khorunzhak
ICTERI Workshops, 251-262, 2018
322018
Проблеми та перспективи комп’ютеризації обліку в бюджетних установах
Н Хорунжак, С Сисюк
302009
Logic-statistical information models in control function of accounting
N Khorunzhak, R Brukhanskyi, V Ivanyshyn
Independent Journal of Management & Production 10 (7), 846-871, 2019
272019
Аналіз переваг і недоліків системи документування в умовах автоматизованих інформаційних систем обліку
НМ Хорунжак
Наукові записки, 10–12, 2003
222003
Сучасні підходи до категоріального визначення та організації обліку нематеріальних активів
НМ Хорунжак
Регіональна економіка, С.67-77, 2001
202001
Модернізація системи обліку бюджетних установ на основі комп’ютерних технологій: умови та принципи
НМ Хорунжак
Сталий розвиток економіки, 251-256, 2013
192013
Проблеми та передумови уніфікації обліку в бюджетній сфері
НМ Хорунжак
Галицький економічний вісник, 2009
182009
Модернізація обліку і контролю в бюджетних установах в умовах системної трансформації управління
НМ Хорунжак
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 2014
17*2014
The methodology for calculating baseline indicators for budgeting expenditures of budgetary institutions: the case of Ukraine
N Semenyshena, N Khorunzhak, O Adamyk, I Sadovska, K Nahirska, ...
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2019, 2019
162019
Облік в управлінні витратами бюджетних установ: монографія
НМ Хорунжак
Тернопіль: ТНЕУ, 2016
162016
Проблеми узгодження законодавчої бази і напрями модернізації обліку в бюджетних установах
НМ Хорунжак
Вісник Житомирського державного технологічного університету, С. 131–133, 2009
162009
The institutionalization of accounting: the impact of national standards on the development of economies
N Semenyshena, N Khorunzhak, ZM Zadorozhnyi
Independent Journal of Management & Production 11 (8), 695-711, 2020
152020
Модель системи внутрішнього контролю витрат бюджетних установ на надання послуг
НМ Хорунжак
Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. Серія: Економічні науки. 9 …, 2014
122014
Проблеми моделювання інформаційних систем обліку в бюджетних установах
НМ Хорунжак
Українська наука: минуле, сучасне майбутнє 7, 338-342, 2003
122003
Проблеми оплати праці та шляхи їх вирішення
ІД Бенько, ЛО Гуцайлюк, НМ Хорунжак
Вісник Технологічного університету Поділля, 16-20, 2002
12*2002
Організаційні засади розвитку системи обліку бюджетних установ в сучасних умовах
Н Хорунжак
Бізнес Інформ, С. 269–275, 2013
102013
Quality control of auditing: Ukrainian prospects
N Khorunzhak, I Belova, O Zavytii, V Tomchuk, V Fabiianska
92020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20