SERGII KVASHA / Сергій Миколайович Кваша
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку
СМ Кваша, НЄ Голомша
Економіка АПК, 99-104, 2006
1252006
Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку)
МВ Присяжнюк, МВ Зубець, ПТ Саблук, ВЯ Месель-Веселяк, ...
Нацiональний науковий центр «Iнститут аграрної економiки», 2011
862011
Конкурентоспроможність вітчизняної аграрної продукції в умовах вступу України до СОТ
С Кваша, О Лука
Економіка України 20, 179-85, 2003
642003
Вплив світової фінансової кризи на розвиток аграрного сектору вітчизняної економіки
СМ Кваша
Економіка АПК, 3-9, 2009
562009
Зовнішньоекономічна діяльність АПК України: стан, стратегія і тактика розвитку
СМ Кваша
К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”.–2000.–252 с, 2000
552000
Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці
СМ Кваша
Економіка АПК, 12-21, 2013
492013
Національна доктрина продовольчої безпеки в Україні
ПТ Саблук, ГМ Калетнік, СМ Кваша, ВІ Власов, МА Лисак
Економіка АПК, 3-11, 2011
472011
Напрями удосконалення механізмів формування ринкової рівноваги на ринках сільськогосподарської продукції
СМ Кваша
Економіка АПК, 161-167, 2011
452011
Стан, основні тенденції розвитку сільського господарства України протягом 2011 року та напрями розвитку в 2012 році
МД Безуглий, СМ Кваша
Економіка АПК 4, 210, 2012
432012
Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні
СМ Кваша, ММ Ільчук, ІА Коновал
Економіка АПК, 2013
262013
Единая аграрная политика Европейского Союза–путь становления и принципы функционирования
А Лисситса, О Лука, Т Гагалюк, С Кваша
Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe …, 2006
232006
Стан та тенденції розвитку сільського господарства країн-членів Європейського Союзу
СМ Кваша
К.: ННЦ ІАЕ, 40, 2013
222013
СОТ та пріоритети аграрної економічної науки
СМ Кваша
Економіка АПК, 8-12, 2008
222008
Наукові підходи до регулювання аграрного ринку
СМ Кваша
Економіка АПК, 42-45, 2006
222006
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підруч. для студ. з екон. спец. агр. вищих навч. закл. III‐IV рівнів акредитації
АМ Кандиба
К.: Аграрна наука, 2004.—506с, 2004
222004
Механізм державної підтримки сільськогосподарського виробництва та шляхи його удосконалення: монографія
СМ Кваша, ОД Витвицька, КВ Наконечна
Кваша СМ, Витвицька ОД, Наконечна КВ–К.: ННЦ ІАЕ, 2009
182009
Заходи єдиної аграрної політики на сільськогосподарських ринках країн ЄС
СМ Кваша
Економіка АПК, 144-147, 2008
182008
Вплив світової продовольчої кризи на формування державної стратегії розвитку АПК
СМ Кваша, ОМ Синьоокий
Економіка АПК, 60-67, 2008
172008
Удосконалення аграрних зовнішньоекономічних відносин та особливості регулювання аграрного ринку в країнах ЄС
СМ Кваша
Економіка АПК, 92-93, 2000
162000
Трансформаційні перетворення в зовнішньоекономічній діяльності АПК
СМ Кваша
Вісник аграрної науки, 71-73, 2000
162000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20