Подписаться
Олександр Мордовцев (0000-0003-1653-5440)
Олександр Мордовцев (0000-0003-1653-5440)
Харківський національний університет будівництва та архітектури, кафедра менеджменту
Подтвержден адрес электронной почты в домене kstuca.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу" Управлінський і податковий облік"
ІА Федоренко, ОС Мордовцев
НТУ" ХПІ", 2015
102015
Сутність та цілі індикативного планування соціально-економічного розвитку регіону
ОС Мордовцев
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 201-206, 2013
102013
Використання моделі інтегрального індикатора для оцінки рівня соціальної напруженості адміністративного району
ОА Андренко, ОС Мордовцев
Вісник національного технічного університету «ХПІ», 3-8, 2011
92011
Теоретико-методичні засади ідентифікації та взаємозв’язку впливу дестабілізуючих факторів на економічну безпеку промислового підприємства
НЕ Аванесова, ОС Мордовцев, ЮІ Сергієнко
Бизнес Информ, 20-28, 2020
82020
Методологія територіального індикативного планування
ОС Мордовцев
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 223-226, 2013
72013
Прогнозирование инвестиционных рисков в условиях неопределённости
ЕА Андренко, АС Мордовцев, СМ Мордовцев
Бизнес Информ, 113-118, 2017
62017
Формування індикативного плану соціально-економічного розвитку
ІА Федоренко, ОС Мордовцев
Економіка та держава, 10-14, 2013
62013
Методичний підхід до управління грошовими потоками промислового підприємства
О Мордовцев, М Хребтов
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2020
42020
Прогнозирование индикаторов цели в рамках регионального мониторинга социально-экономического развития
АС Мордовцев
Таврический национальный университет им. ВИ Вернадского, 2013
42013
Комплексная оценка состояния жилищных условий населения регионов Украины/ЕА Андренко, АС Мордовцев
АС Мордовцев
Комунальне господарство міст.–2012.–Вип 102, 46-55, 2012
42012
Інтегральний індекс фінансового стану підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України
ОА Андренко, ОС Мордовцев, СМ Мордовцев
Комунальне господарство міст, 18-23, 2019
32019
Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства
ОС Мордовцев, АВ Алєфіренко
НТУ" ХПІ", 2017
32017
Механізм формування облікової політики банків
ОА Андренко, ОС Мордовцев
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 57-62, 2017
32017
Інтегральна оцінка фінансового стану підприємств із використанням інформаційних технологій
О Андренко, І Краївська, С Мордовцев
Економіка та суспільство, 2023
22023
Формування механізму комплексного забезпечення цифрової безпеки промислового підприємства України
НЕ Аванесова, ОС Мордовцев, ТВ Колодяжна
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
22020
Прогнозування інноваційних ризиків машинобудівних підприємств із використанням нечітких множин
ІА Федоренко, ОС Мордовцев, В Мясников
Проблемы экономики, 447-456, 2017
22017
Основи формування індикативного плану адміністративного району
ОС Мордовцев
Ефективна економіка, 2014
22014
Комплексная оценка жилищных условий населения регионов Украины
ЕА Андренко, АС Мордовцев
Харківський національний університет міського господарства ім. ОМ Бекетова, 2012
22012
Удосконалення методичних підходів щодо визначення напрямів фінансової безпеки регіонів України
ОІ Дмитрієва, ОС Мордовцев
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023
12023
Інтегральна оцінка фінансового стану та кредитоспроможності комунальних підприємств України
ОА Андренко, ОС Мордовцев, СМ Мордовцев
Бизнес Информ, 116-122, 2020
12020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20