Олександр Мордовцев (0000-0003-1653-5440)
Олександр Мордовцев (0000-0003-1653-5440)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологія територіального індикативного планування
ОС Мордовцев
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 223-226, 2013
52013
Сутність та цілі індикативного планування соціально-економічного розвитку регіону
ОС Мордовцев
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 201-206, 2013
42013
Комплексная оценка состояния жилищных условий населения регионов Украины
АС Мордовцев, ЕА Андренко
Комунальне господарство міст.–2012.–Вип 102, 46-55, 2012
42012
Використання моделі інтегрального індикатора для оцінки рівня соціальної напруженості адміністративного району
ОА Андренко, ОС Мордовцев
Вісник національного технічного університету «ХПІ», 3-8, 2011
42011
Прогнозирование инвестиционных рисков в условиях неопределённости
ЕА Андренко, АС Мордовцев, СМ Мордовцев
НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, 2017
22017
Формування індикативного плану соціально-економічного розвитку
ІА Федоренко, ОС Мордовцев
Економіка та держава, 10-14, 2013
22013
Комплексная оценка жилищных условий населения регионов Украины
ЕА Андренко, АС Мордовцев
Харківський національний університет міського господарства ім. ОМ Бекетова, 2012
22012
Механізм формування облікової політики банків
ОА Андренко, ОС Мордовцев
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 57-62, 2017
12017
Прогнозування інноваційних ризиків машинобудівних підприємств із використанням нечітких множин
ІА Федоренко, ОС Мордовцев, ВО Мясников
Проблеми економіки, 447-456, 2017
12017
Основи формування індикативного плану адміністративного району
ОС Мордовцев
Ефективна економіка, 2014
12014
Роль мониторинга в территориальном индикативном планировании социально-экономического развития
АС Мордовцев
" Герда", 2013
12013
Прогнозирование индикаторов цели в рамках регионального мониторинга социально-экономического развития
АС Мордовцев
Таврический национальный университет им. ВИ Вернадского, 2013
12013
Прогноз динамики задолженности населения жилищно-коммунальным предприятиям регионов Украины
ИА Федоренко, АС Мордовцев
НТУ" ХПИ", 2013
12013
Мордовцев ОС, Мордовцева АП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ОС Мордовцев, АП Мордовцева
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2020
2020
Мордовцев ОС, Казансьский ММ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКІВ УКРАЇНИ
ОС Мордовцев
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2019
2019
ІНФОРМАЦіЙНА СИСТЕМА КРЕДИТНОГО СКОРИНГУ
ОА Андренко, СМ Мордовцев, ОС Мордовцев
Бизнес Информ, 2019
2019
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛIННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ КРУПНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
О Мордовцев, Ю Шмакова
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2019
2019
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
АС Мордовцев
Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Економічні науки, 51-56, 2018
2018
Система управління собівартістю продукції промислового підприємства
ОС Мордовцев, ВН Лінь
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Методичний підхід до організації управлінням грошовими потоками промислового підприємства
ОС Мордовцев, МС Лисицький
НТУ" ХПІ", 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20