Подписаться
Никончук Андрей Михайлович
Никончук Андрей Михайлович
Украинский государственный университет финансов и международной торговли
Подтвержден адрес электронной почты в домене usufit.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні засади децентралізації влади в процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні
АМ Нікончук
Право і безпека, 30-34, 2011
192011
Розвиток та формування системи місцевого самоврядування в сучасній Україні
АМ Нікончук
Право і суспільство, 48-53, 2011
92011
Правові засади протидії патентному тролінгу в Україні
АМ Нікончук
Збірник матеріалів VII Наукової конференції студентів та молодих учених: 10 …, 2014
82014
Правові засади протидії патентному тролінгу в Україні
АМ Нікончук
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 25-33, 2014
82014
Україна й Угода про торгові аспекти прав інтелектуальної власності: переваги чи ризики.
АМ Нікончук
Проблеми модернізації економіки України в контексті Угоди про асоціацію з ЄС …, 2015
42015
Україна і Угода про торгові аспекти прав інтелектуальної власності: Міжнародно-правові ризики та переваги
АМ Нікончук
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 100-106, 2015
42015
Адміністративно-правове регулювання делегування повноважень органам місцевого самоврядування.- Дисертація канд. юрид. наук: 12.00.07, Нац. акад. внутр. справ. - К, 2013.- 203 с.
АМ Нікончук
Національна академія внутрішніх справ, 2013
4*2013
Адміністративно-правове регулювання делегування повноважень органам місцевого самоврядування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. М. Нікончук; Нац. акад. внутр …
АМ Нікончук
Нац. акад. внутр. справ, 2013
4*2013
Підпорядкування, субординація та реординація, як складові контролю делегування повноважень
АМ Нікончук
Закон и жизнь, 31-34, 2013
3*2013
Правове регулювання діяльності управителів багатоквартирними будинками
АМ Нікончук
Прикарпатський юридичний вісник, 48-53, 2016
2016
Подчинение, субординация и реординация как составляющие контроля делегирования полномочий органам местного самоуправления в Украине
АМ Никончук
Тенденции развития государства и права в XXI веке : сб. научн. работ …, 2012
2012
Проблеми розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування і органами місцевої виконавчої влади
АМ Нікончук
Актуальні питання теорії та історії держави і права в дослідженнях студентів …, 2012
2012
Роль інституту делегування повноважень в діяльності органів місцевого самоврядування
АМ Нікончук
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали всеукр. наук …, 2012
2012
Сучасний стан та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні
АМ Нікончук
Головні напрями систематизації та вдосконалення законодавства України 1, 38-40, 2012
2012
Аналіз стану міжбюджетних відносин на рівні місцевого самоврядування
АМ Нікончук
Роль права та закону у сучасному суспільстві : у 2 т. міжнар. наук.-практ …, 2012
2012
Проблеми делегування повноважень та шляхи їх вирішення
АМ Нікончук
Вісник державної служби України, 72-75, 2012
2012
Делегування повноважень як інструмент вирішення проблем місцевого значення в процесі здійснення управління державою
АМ Нікончук
Форум права, 680-684, 2012
2012
Проблеми розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування і органами державної влади
АМ Нікончук
Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету …, 2012
2012
Сучасний стан та проблеми місцевого самоврядування в Україні
АМ Нікончук
Бюлетень Міністерства юстиції України, 100-108, 2012
2012
Еволюція сприйняття територіальної організації управління та його децентралізації в управлінсько-правовій думці
АМ Нікончук
Митна справа, 338-344, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20