Nataliia Manych
Nataliia Manych
Associate Professor, National University of Food Technologies
No verified email
TitleCited byYear
Тестові завдання як форма модульного контролю в дистанційному навчанні (на прикладі дисципліни „Основи реклами та зв’язки з громадськістю”)
НЄ Манич
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013
12013
Особливості телевізійної реклами товарів для тварин (на прикладах українських загальнонаціональних телеканалів)
ВВ Крячко, НЄ Манич
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 122, 2017
2017
Жіноча врода у світлі рекламних мас-медіа
ВВ Булгакова, НЄ Манич
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017
2017
JOURNALISM AND PUBLIC RELATIONS: MECHANISMS OF INTERACTION
НЄ Манич
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 127, 2017
2017
Interconnection and interdependence of journalism and PR
НЄ Манич
2016
Трендвочингові прогнози кінця 2012-початку 2013 рр.
НЄ Манич
2013
Історія реклами
НЄ Манич
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013
2013
РЕКЛАМНЫЕ ТРЕНДЫ 2012 ГОДА: БРИТАНСКАЯ, АМЕРИКАНСКАЯ И УКРАИНСКАЯ ВЕРСИИ
НЕ Маныч
Печатается по решению Редакционно-издательского совета Национального …, 2012
2012
Унікальні рекламні тренди 2012 (Британська, американська та українська версії)
НЄ Манич
2012
Трендвочинг в мире и в украине. Тренд “эко” в украинской телевизионной рекламе
НЕ Маныч
2010
ТРАНСФОРМАЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ПІЗНІХ ОПУБЛІКОВАНИХ І НЕОПУБЛІКОВАНИХ ТВОРАХ МИКИТИ ЧЕРНЯВСЬКОГО
НЄ Манич
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2009
2009
ПУБЛІЦИСТИКА МИКИТИ ЧЕРНЯВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ МЕТАЖАНРОВОЇ СТРУКТУРИ ЙОГО ТВОРЧОСТІ
НЄ Манич
2008
СИМВОЛІКА ОБРАЗІВ У ХУДОЖНІЙ ТВОРЧОСТІ МИКИТИ ЧЕРНЯВСЬКОГО
НЄ Манич
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2008
2008
Антропоцентричність творів Микити Чернявського
НЄ Манич
2007
Метатема села в художній творчості Микити Чернявського
НЄ Манич
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2007
2007
Антропоцентричність поезії Микити Чернявського
НЄ Манич
2007
Особливості системи образів поезії Микити Чернявського
Н Манич
2007
Концепт" метажанр" у сучасному літературознавстві
НЄ Манич
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2007
2007
Метатеми творчості Микити Чернявського в ліриці
Н Манич
2006
Мовлення персонажів як один із основних засобів характеротворення у малій прозі М. Чернявського
НЄ Манич
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20