Володимир Кобилянський
Володимир Кобилянський
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Контроль якості води
ІВ Корінько, ВЯ Кобилянський, ЮО Панасенко
10*2013
Геоінформатика в управлінні якістю питної води
ВА Петросов, ВЯ Кобилянський, ОО Панасенко
Харків: Основа, 2000
42000
Эколого-экономическая безопасность хозяйственно-питьевого водоснабжения
ВА Петросов, ГК Агаджанов, СЛ Василенко, ВЯ Кобылянский
Коммунальное хозяйство городов, 9-19, 2004
22004
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ГОРОДА
ВЯ КОБЫЛЯНСКИЙ, СЛ ВАСИЛЕНКО
ВОДА И ЭКОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ, 20-28, 2015
12015
Особенности сезонной динамики содержания колифагов в питьевой воде
ЕЭ Максимова, ВД Колотило, ВЯ Кобылянский, АГ Стародубов
Коммунальное хозяйство городов, 19-28, 2004
12004
ДІОКСИД ХЛОРУ В АСПЕКТІ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ
ДЮ Новицький, ВА Костюк, ВЯ Кобилянський
Science Review, 2019
2019
Метрологія якості води
ВЯ Кобилянський
Водопостачання та водовідведення, 51-52, 2016
2016
Проблеми європейського підходу до метрології якості води на підприємствах ВКГ
ВЯ Кобилянський
2016
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни" Теорії медіа" для студентів напряму підготовки 6.051501" Видавничо-поліграфічна справа" всіх…
ЮА Сисоєва, ЮА Сысоева
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
2015
Хлорування води: небезпечні фантазії і тривожна реальність
ВЯ Кобилянський
Водопостачання та водовідведення, 18-19, 2015
2015
О нормативах и качестве питьевой воды
ВЯ Кобилянський, АА Полищук
Водопостачання та водовідведення, 18-24, 2015
2015
Інтегральне оцінювання якості питної води в сильно розгалуженій водопровідній мережі
СЛ Василенко, ВЯ Кобилянський
Комунальне господарство міст. Сер.: Технічні науки та архітектури, 21-25, 2015
2015
Интегральная оценка качества питьевой воды в сильно разветвленной водопроводной сети
СЛ Василенко, ВЯ Кобылянский
Коммунальное хозяйство городов, 21-25, 2015
2015
Маловитратна модернізація лабораторій як базовий елемент реінжинірингу підприємств ВКГ
АЙ Васильєв, ВЯ Кобилянський
Наук.-практ. конф. Вода та Довкілля, 2013
2013
Система раннего оповещения об ухудшении качества воды на основе биотестирования её токсичности
В СЛ, К ВЯ
Водоснабжение и санитарная техника, 17-25, 2013
2013
О магнитной обработке воды в индивидуальных тепловых пунктах
СВ Богородский, ВД Колотило, ВЯ Кобылянский
Коммунальное хозяйство городов, 131-134, 2011
2011
Новые подходы к приборному и методическому обеспечению гигиенических требований к качеству питьевой воды
ВД Колотило, ЭЮ Шевченко, ВЯ Кобылянский
Науковий вісник будівництва, 361-368, 2011
2011
Применение метода магнитной обработки воды для повышения ресурса тепловых сетей
НГ Толмачев, СА Кнутарев, СВ Богородский, ВД Колотило, ...
Коммунальное хозяйство городов, 80-88, 2010
2010
Перспективи та сучасні можливості мобільного контролю за дотриманням нормативів скидів стічних вод
ІВ Корінько, СС Піліграмм, ВЯ Кобилянський
Водопостачання та водовідведення, 18-21, 2009
2009
Контроль якості питної води в системі забезпечення надійності систем водопостачання
ВЯ Кобилянський
Інформаційний вісник МАН ЖКПГ, 30-34, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20