Гуртовенко Наталія Вікторівна
Гуртовенко Наталія Вікторівна
кандидат психологічних наук, УДПУ імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мотиваційний компонент–головна складова готовності студентів до професійної діяльності
НВ Гуртовенко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
112014
Умови формування готовності до професійної діяльності педагогів у процесі вузівської підготовки
НВ Гуртовенко
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 90-95, 2013
42013
УМOВИ ФOРМУВAННЯ ГOТOВНOCТI ДO ПРOФECIЙНOЇ CAМOРEAЛIЗAЦIЇ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
НВ Гуртовенко
Психологічний журнал, 2019
2019
Особливості професійної стійкості майбутнього психолога як компонента його професіоналізму
НВ Гуртовенко
УДПУ, 2018
2018
Психологічні умови формування готовності майбутніх педагогів до професійної самореалізації
НВ Гуртовенко
Нац. акад. держ. прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького.–Хмельницький, 2018
2018
Cтруктура та зміст програми формування готовності майбутніх педагогів до професійної самореалізації в процесі навчання
НВ Гуртовенко
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2017
2017
Роль тренінгових занять у формуванні готовності студентів-майбутніх педагогів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу
НВ Гуртовенко
Проблеми сучасної психології 33, 2016
2016
Формування ознак та оцінка ступеню розвитку готовності до професійної діяльності
НВ Гуртовенко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія, 31-38, 2014
2014
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ И ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НВ Гуртовенко
Вісник Одеського національного університету. Психологія 19 (3), 31-38, 2014
2014
ОЛ Гуртовенко
ОЛ Гуртовенко
2010
РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ У СТРУКТУРІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНІКИ
НВ Гуртовенко
Друкарня ФОП Гуляєва ВМ, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–11