Максимова Валентина Федоровна
Максимова Валентина Федоровна
д.э.н., профессор, зав.кафедры учета и аудита, Одесский национальный
Verified email at oneu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства–системний підхід до розвитку
ВФ Максімова, ВФ Максимова
Одеський державний економічний університет, 2005
2282005
Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві: навч. посіб.
ВФ Максімова
Суми: Університетська книга 190, 2008
462008
Теоретичні та методологічні засади формування цілісної системи внутрішнього контролю в управлінні промисловим підприємством
ВФ Максімова, ВФ Максимова
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006
392006
Облік в галузях економіки
ВФ Максімова, ЗВ Кузіна, ЛМ Стиренко, ТГ Степова
навч. посіб./ВФ Максімова, ЗВ Кузіна, ЛМ Стиренко, ТГ Степова, 2010
352010
Оценка качества бухгалтерского учета на предприятиях
ЛМ Крамаровский, ВФ Максимова
Финансы и статистика, 1990
311990
Контроль і ревізія: навчальний посібник
ВФ Максімова
Одеса, ТОВ «Автограф, 2003
302003
Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»
ВФ Максімова
Одеса: ОНЕУ, 382-394, 2012
252012
Бухгалтерський облік
ВФ Максімова, НО Лоханова, ТС Шаровська, ОВ Белінська, РВ Кузіна, ...
Одеський національний економічний університет, 2012
212012
Формалізація системного дослідження внутрішнього економічного контролю
ВФ Максимова
Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской интеграции …, 2005
212005
Підходи до організації системи внутрішнього контролю
ВД Бєлік
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2009
192009
Бухгалтерський облік (частина І):[Навч. посібник]
ВФ Максімова
Одеса: ОНЕУ, 2013
182013
Перспективи вдосконалення облікової системи в бюджетних установах
ВФ Максімова
Бізнес Інформ, 230-234, 2014
152014
Організація державного фінансового контролю
ВФ Максімова, ВФ Максимова
Одеський національний економічний університет, 2013
142013
Концептуальні засади розвитку системи бухгалтерського обліку в бюджетних установах
ВФ Максімова, РО Пеліпадченко
Економічний простір, 33-40, 2008
142008
Облік у системі оподаткування: Навч. посібник
ВФ Максімова
В. Ф. Максімова, ОВ Артюх–Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013
112013
Вимоги до оцінки якості внутрішнього економічного контролю
ВФ Максімова
Бухгалтерський облік і аудит, 56-61, 2005
102005
Класифікація внутрішнього економічного корпоративного контролю
ВФ Максімова
Вісник Львівської комерційної академії.–2004.–Випуск 16, 316-322, 0
10
Принципова модель внутрішнього аудиту (на прикладі виробничих запасів)
В Максимова
Бухгалтерський облік і аудит, 52-55, 2001
92001
Деякі питання формування складу фінансових і нефінансових показників інтегрованої звітності
ВФ Максімова, РВ Кузіна
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 243-249, 2015
82015
Сутність державного аудиту
ВФ Максімова, ЮБ Слободяник, ВФ Максимова
82013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20