Максимова Валентина Федоровна
Максимова Валентина Федоровна
д.э.н., профессор, зав.кафедры учета и аудита, Одесский национальный
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства–системний підхід до розвитку
ВФ Максімова, ВФ Максимова
Одеський державний економічний університет, 2005
2522005
Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві: навч. посіб.
ВФ Максімова
Суми: Університетська книга, 2008
492008
Теоретичні та методологічні засади формування цілісної системи внутрішнього контролю в управлінні промисловим підприємством
ВФ Максімова, ВФ Максимова
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006
472006
Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»
ВФ Максімова
Одеса: ОНЕУ, 382-394, 2012
462012
Оценка качества бухгалтерского учета на предприятиях
ЛМ Крамаровский, ВФ Максимова
Финансы и статистика, 1990
401990
Облік в галузях економіки
ВФ Максімова, ЗВ Кузіна, ЛМ Стиренко, ТГ Степова
Одеса: ОДЕУ, 2010
342010
Контроль і ревізія: навчальний посібник
ВФ Максімова
Одеса, ТОВ «Автограф, 2003
312003
Бухгалтерський облік
ВФ Максімова, НО Лоханова, ТС Шаровська, ОВ Белінська, РВ Кузіна, ...
Одеський національний економічний університет, 2012
292012
Підходи до організації системи внутрішнього контролю
ВД Бєлік
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2009
272009
Формалізація системного дослідження внутрішнього економічного контролю
ВФ Максимова
Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской интеграции …, 2005
252005
Перспективи вдосконалення облікової системи в бюджетних установах
ВФ Максімова
Бізнес Інформ, 230-234, 2014
222014
Бухгалтерський облік (частина І):[Навч. посібник]
ВФ Максімова
Одеса: ОНЕУ, 2013
192013
Концептуальні засади розвитку системи бухгалтерського обліку в бюджетних установах
ВФ Максімова, РО Пеліпадченко
Економічний простір, 33-40, 2008
162008
Деякі питання формування складу фінансових і нефінансових показників інтегрованої звітності
ВФ Максімова, РВ Кузіна
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 243-249, 2015
142015
Облік у системі оподаткування: Навч. посібник
ВФ Максімова, ОВ Артюх
Максімова В. Ф., Артюх ОВ–Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 267, 2013
142013
Вимоги до оцінки якості внутрішнього економічного контролю
ВФ Максімова
Бухгалтерський облік і аудит, 56-61, 2005
132005
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник
ВФ Максімова, ТВ Черкашина
Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2014
122014
Сутність державного аудиту
ВФ Максімова, ЮБ Слободяник
Бізнес Інформ, 319-323, 2013
112013
Принципова модель внутрішнього аудиту (на прикладі виробничих запасів)
В Максимова
Бухгалтерський облік і аудит, 52-55, 2001
102001
Класифікація внутрішнього економічного корпоративного контролю
ВФ Максімова
Вісник Львівської комерційної академії.–2004.–Випуск 16, 316-322, 0
10
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20