Анна Оборская
НазваПосиланняРік
Модель эффектов коммуникаций для управления рекламними проектами
АГ Оборская, ВД Гогунский
Тр. Одес. политехн. ун-та., 31-34, 2005
472005
Методы оценки проектов и программ
ТМ Олех, АГ Оборская, ЕВ Колесникова
Праці Одеського політехнічного університету, 213-217, 2012
412012
Практические задачи измерения качества в проектах
ВД Гогунский, ТМ Олех, АГ Оборская
Вост.-Европ. журнал передовых технологий 1 (11/55), 6-8, 2012
112012
Методика определения результативности рекламного проекта
АГ Оборская
Восточно-европейский журнал передових технологий 1 (3/43), 2010
72010
Застосування однорідного Марківського ланцюга з дискретним часом для оцінки якості навчального закладу
ГГ Оборська, ОВ Власенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий= Східно-Європейський журнал …, 2011
62011
Застосування однорідного марківського ланцюга з дискретним часом для оцінки якості навчального закладу
ОВ ВЛАСЕНКО, ГГ ОБОРСЬКА
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (3 (52)), 2011
6*2011
Метод определения условных вероятностей переходов в цепи Маркова
АГ Оборская, ВИ Бондарь, ЮС Чернега
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи, 69-78, 2015
42015
ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГРАМИ ІСІКАВИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРОЕКТІВ ЗОВНІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ
ГГ Оборська, ТМ Олех
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: зб. наук. праць, 2012
42012
Коммуникативные характеристики рекламных процессов
АГ Оборская
Тр. Одес. политехн. ун-та.-Спецвып.:«Компьютерные и информациионные системы …, 2006
22006
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АГ Оборская, ВД Гогунский
Вост.-Европ. журн. перед. технол. 2005, С.19-23, 2005
22005
Построение системы менеджмента качества на основе международных стандартов
ВО Вайсман, ЕВ Колесникова, ТМ Олех, АГ Оборская
Сучасні технології в машинобудуванні, 192-200, 2015
12015
Латеральный подход в управлении проектами
ВИ Бондарь, АГ Оборская, ВА Вайсман
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (11 (55)), 11-13, 2012
12012
Марківска модель рівнів досконалості для управління якістю освіти у навчальному закладі
ГО Оборська, ОВ Власенко, ВД Яковенко
Шляхи реалізаціїї кредитно-модульної системи, 2011
12011
В53 Високі технології: тенденції розвитку. Матеріали ХХIII міжнародного науково-технічного семінару, 7-12 вересня 2015 р., м. Одеса [Електронний ресурс].–Х.: Вид-во «Курсор …
С Росії
Харківський політехнічний інститут, 2015
2015
Процессный подход и модель управления качеством образования по новым стандартам ISO
ТВ Отрадская, ВЮ Васильева, АГ Оборская, ТВ Отрадська, ...
Электротехнические и компьютерные системы, 317-321, 2015
2015
ТРАНСФОРМАЦИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ МОДЕЛЕЙ МАРКЕТИНГА В ЦЕПЬ МАРКОВА
АГ Оборская, ОІ Шерстюк
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи 10, 87-95, 2015
2015
ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ B РЕКЛАМНИХ ПРОЕКТАХ
ГГ Оборська
Моделир. в прикл. науч. исслед.: Матер. семинара., 2014
2014
Lateral approach in project management
ВИ Бондарь, АГ Оборская, ВА Вайсман
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (11 (55)), 11-13, 2012
2012
Practical problems of measurement of quality in projects
ВД Гогунский, ТМ Олех, АГ Оборския
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (11 (55)), 6-8, 2012
2012
Формування контекстуальних компетенцій з управління проектами фахівців охорони праці
ГГ Оборська, ЮC Чернега, ВІ Бондар
Редакційна рада збірника: Нестеренко СА, проректор, д-р техн. наук, проф …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20