Подписаться
Анна Оборская
Анна Оборская
Подтвержден адрес электронной почты в домене te.net.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методы оценки проектов и программ
ТМ Олех, АГ Оборская, ЕВ Колесникова
Праці Одеського політехнічного університету, 213-217, 2012
55*2012
Модель эффектов коммуникаций для управления рекламними проектами
АГ Оборская, ВД Гогунский
Тр. Одес. политехн. ун-та., 31-34, 2005
532005
Практические задачи измерения качества в проектах
ВД Гогунский, ТМ Олех, АГ Оборская
Вост.-Европ. журнал передовых технологий 1 (11/55), 6-8, 2012
132012
Методика определения результативности рекламного проекта
АГ Оборская
Восточно-европейский журнал передових технологий 1 (3/43), 2010
62010
Застосування однорідного марківського ланцюга з дискретним часом для оцінки якості навчального закладу
ОВ ВЛАСЕНКО, ГГ ОБОРСЬКА
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (3 (52)), 2011
52011
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АГ Оборская, ВД Гогунский
Вост.-Европ. журн. перед. технол. 2005, С.19-23, 2005
52005
Метод определения условных вероятностей переходов в цепи Маркова
АГ Оборская, ВИ Бондарь, ЮС Чернега
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи, 69-78, 2015
42015
Коммуникативные характеристики рекламных процессов
АГ Оборская
Тр. Одес. политехн. ун-та.-Спецвып.-Одесса: ОНПУ, 120-122, 2006
32006
Построение системы менеджмента качества на основе международных стандартов
ВО Вайсман, ЕВ Колесникова, ТМ Олех, АГ Оборская
НТУ" ХПИ", 2015
22015
ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГРАМИ ІСІКАВИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРОЕКТІВ ЗОВНІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ
ГГ Оборська, ТМ Олех
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: зб. наук. праць, 2012
22012
Латеральный подход в управлении проектами
ВИ Бондарь, АГ Оборская, ВА Вайсман
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (11 (55)), 11-13, 2012
12012
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫМИ ПРОЕКТАМИ
ВД Гогунский, АГ Оборская, ВМ Тонконогий
сб тр. СевНТУ 125, 2006
12006
В53 Високі технології: тенденції розвитку. Матеріали ХХIII міжнародного науково-технічного семінару, 7-12 вересня 2015 р., м. Одеса [Електронний ресурс].–Х.: Вид-во «Курсор …
С Росії
Харківський політехнічний інститут, 2015
2015
Процессный подход и модель управления качеством образования по новым стандартам ISO
ТВ Отрадская, ВЮ Васильева, АГ Оборская, ТВ Отрадська, ...
Электротехнические и компьютерные системы, 317-321, 2015
2015
ТРАНСФОРМАЦИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ МОДЕЛЕЙ МАРКЕТИНГА В ЦЕПЬ МАРКОВА
АГ Оборская, ОІ Шерстюк
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи 10, 87-95, 2015
2015
ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ B РЕКЛАМНИХ ПРОЕКТАХ
ГГ Оборська
Моделир. в прикл. науч. исслед.: Матер. семинара., 2014
2014
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
АГ Оборская, ЕВ Колесникова
2012
Формування контекстуальних компетенцій з управління проектами фахівців охорони праці
ГГ Оборська, ЮC Чернега, ВІ Бондар
Редакційна рада збірника: Нестеренко СА, проректор, д-р техн. наук, проф …, 2012
2012
Using of homogeneous chain of markov with discrete time for the estimation of quality of educational process
ГГ Оборська, ОВ Власенко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (3 (52)), 48-52, 2011
2011
Особливості застосування моделі 6А’s для оцінки ефективності рекламного проекту на прикладі кампанії щодо набору абітурієнтів до ВНЗ
ГГ Оборська
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (7 (49)), 48-50, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20