Подписаться
Татьяна Становская
Татьяна Становская
Подтвержден адрес электронной почты в домене onaft.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Метод виртуального объекта в проектировании
СТП Балан С.А., Гончарова О.Е.
Труды Одесского политехнического университета, С. 32 – 35, 2000
92000
Инфракрасный метод измерения тепловых параметров затвердевания бетона
СТП Духанина М.А., Шихирева Ю.В.
Холодильна техніка і технологія, С. 112–115, 2013
72013
Проектирование и управление в машиноведении
СТП Балан С.А., Становский А.Л.
Одесса: Астропринт, 2002
62002
Зниження часової складності побудови структури схемотехнічних моделей теплових процесів
СТП Становський О.Л., Балан О.С.
Труды Одесского политехнического университета., С. 76 – 79, 2002
32002
Метод виртуального объекта в управлении тормозными системами с внутренней виброзащитой
СТП Балан С.А., Опарин А.В.
Труды Одесского политехнического университета, С. 29 – 32, 2000
32000
Моделювання теплового режиму гальмових систем
СТП Балан С.О., Гончарова О.Є.
Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів …, 2000
3*2000
Автоматизированная система управления торможением автотранспортных средств
СТП Балан С.А., Максимов В.Г.
Труды Одесского политехнического университета 2, С. 95 – 97, 1999
3*1999
Управління життєвим циклом складних систем за допомогою нейронної супермережі
СТП Балан С.О., Красножон С.М.
Наукові праці Донецького національного технічного університету, С. 155 – 161, 2002
2*2002
Моделирование передаточных частотных характеристик элементов автотранспортных средств
СТП Балан С.А., Опарин А.В.
Труды Одесского политехнического университета 3, С. 71 – 73, 1999
21999
Метод розкриття невизначености у структурі складного об’єкта
СТП Становський А.О., Торопенко А.В., Налева Г.В.
Холодильна техніка і технологія 2 (142), С. 109–111., 2013
12013
Моделювання та оптимізація поліматеріальних об’єктів в САПР за допомогою метода віртуальної моделі
ОЛ Становський, ВШ Хуссаін, ОЮ Лебедєва, ТП Становська, ...
НТУ" ХПІ", 2017
2017
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВИРТУАЛЬНОГО ОБЪЕКТА В САПР
ТП Становская
Труды Одесского политехнического университета, 300-303, 2007
2007
Применение метода виртуального объекта в САПР
СТ П.
Труды Одесского политехнического университета, С. 300 – 303, 2007
2007
Интеллектуализация метода фазового интервала
СТП Закусило М.В.
Вісник Вінницького політехнічного інституту, C. 22 – 26., 2006
2006
Автоматизированное проектирование механизмов с внутренней виброзащитой
СТП Тонконогий В.М., Опарин А.В.
Холодильная техни-ка и технология, С. 107 – 109, 2005
2005
Оптимизация траектории сканирования при лазерной терапии
ОГ Трофименко, ЕГ Трофименко, ТП Становская
2004
Управління лазерною обробкою розвиненої поверхні
СТП Тонконогий В.М., Трофименко О.Г.
Холодильная техника и технология., С. 51 – 54., 2004
2004
Застосування релейних скінчених елементів при моделюванні пресових посадок
СТП Тонконогий В.М., Савєльєва О.С.
Наукові праці Одеської національної Академії харчових технологій 26, С. 286 …, 2003
2003
Моделювання ушкоджень складних технічних систем за допомогою нейронної супермережі
СТП Балан С.О., Красножон С.М.
Вісник наукових праць. – Алчевськ: Науково-виробничий концерн “ППП” 1, С. 28 …, 2002
2002
Моделювання ушкоджень автотрансортних засобів за допомогою порогової логіки
СТП Балан С.О.
Вісник Львівського державного аграрного університету, С. 95 – 102, 2002
2002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20