Подписаться
Sachuk Yurii / Сачук Юрій
Sachuk Yurii / Сачук Юрій
КЗВО "Луцький педагогічний коледж" Волинської обласної ради
Подтвержден адрес электронной почты в домене lpc.ukr.education
Название
Процитировано
Процитировано
Год
A system of indicators and criteria for evaluation of the level of functional stability of information heterogenic networks
OV Maksymuk, VV Sobchuk, IP Salanda, YV Sachuk
Mathematical modeling and computing 7 (2), 285–292, 2020
232020
Математична модель структури інформаційної мережі на основі нестаціонарної ієрархічної та стаціонарної гіпермережі
ВВ Собчук, ОА Лаптєв, ІП Саланда, ЮВ Сачук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019
142019
Mathematical model of information network structure on the basis of non-stationary hierarchical and stationary hypernetwork
VV Sobchuk, OA Laptev, IP Salanda, YV Sachuk
Collection of scientific works of the Military Institute of Kyiv Taras …, 2019
62019
Контактна задача про взаємодію жорстких штампівіз пружною півплощиною, захищеною покриттям Вінклера
Ю Сачук, О Максимук
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 117-124, 2015
42015
Plane contact problems for an elastic foundation with two bedding coefficients
OV Maksymuk, YV Sachuk, SM Yatsyuk
Journal of Mathematical Sciences 273 (1), 153-162, 2023
32023
Computer modeling of elastic-plastic deformation in problems of contact interaction of canonical dies with a half-plane. Matematychne ta kompiuterne modeliuvannia. Seriia …
YV Sachuk, OV Maksymuk
32018
Контактна задача про зношування пружної півплощини штампами канонічної форми
Ю Сачук, О Максимук
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 70-80, 2015
32015
Еліптичні інтеграли третього роду в задачах контактної взаємодії
Ю Сачук, О Максимук
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 180-187, 2014
32014
Analysis of the stress-strain state of a body under the action of rigid punches of different shapes
YV Sachuk, OV Maksymuk
Journal of Mathematical Sciences, 204–212, 2017
22017
Узагальнена проблема на власні значення в задачах контактної взаємодії з урахуванням зношування матеріалу
Ю Сачук
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 205-212, 2015
22015
Методичні аспекти навчання студентів розробки додатку для перевірки знань учнів із використанням Lasarus
G Poplavska, Y Sachuk
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, 63-68, 2022
12022
Деформативність трансверсально-ортотропної пластини-смуги за шарнірного закріплення нижніх або верхніх пар видовжених ребер
МВ Марчук, ВС Пакош, ОФ Лесик, ЮВ Сачук
Прикл. проблеми механіки і математики 19, 88-93, 2021
12021
Захист інформації стеганографічним способом мовою Python засобами графічної бібліотеки Pillow
МБ Головін, НА Головіна, СМ Яцюк, ЮВ Сачук
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 110-115, 2020
1*2020
Аналітико-числове обчислення ітераційними методами областей контакту для задачі про зношування пружної півплощини канонічними штампами
ЮВ Сачук, ОВ Максимук, ІП Саланда
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 70-78, 2019
12019
Контактна взаємодія тіл з покриттями із штампами канонічної форми з урахуванням зношування матеріалу
ЮВ Сачук
Проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини, 74, 2015
12015
Аналіз напружено-деформованого стану у тілі під дією різних за формою жорстких штампів
ЮВ Сачук, ОВ Максимук
Математичні методи та фізико-механічні поля, 162-167, 2014
12014
Interaction of Punches of Canonical Shape with an Elastic Foundation with Two Bedding Coefficients
OV Maksymuk, YV Sachuk, YV Muzychuk
Journal of Mathematical Sciences, 1-10, 2024
2024
Periodic Contact Problem for an Elastic Foundation with Two Bedding Coefficients
OV Maksymuk, IM Vasylkiv, YV Sachuk
Journal of Mathematical Sciences 279 (2), 260-269, 2024
2024
Імітаційне моделювання процесу зношування тонкого покриття пружної півплощини штампами канонічної форми
О Максимук, Ю Сачук, Т Лехіцький
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 118-129, 2022
2022
Плоскі контактні задачі для пружної основи з двома коефіцієнтами постелі
ОV Maksymuk, YV Sachuk, SM Yatsyuk
Математичні методи та фізико-механічні поля 63 (3), 130-135, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20