Підписатись
Sachuk Yurii / Сачук Юрій
Sachuk Yurii / Сачук Юрій
Lesya Ukrainka Volyn National University
Підтверджена електронна адреса в vnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
A system of indicators and criteria for evaluation of the level of functional stability of information heterogenic networks
OV Maksymuk, VV Sobchuk, IP Salanda, YV Sachuk
Mathematical modeling and computing 7 (2), 285–292, 2020
132020
Mathematical model of information network structure on the basis of non-stationary hierarchical and stationary hypernetwork
VV Sobchuk, OA Laptev, IP Salanda, YV Sachuk
Collection of scientific works of the Military Institute of Kyiv Taras …, 2019
52019
Математична модель структури інфораційної мережі на основі нестаціонарної ієрархі-чної та стаціонарної гіпермережів
ВВ Собчук, ОА Лаптєв, ІП Саланда, ЮВ Сачук
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2019
52019
Контактна задача про взаємодію жорстких штампівіз пружною півплощиною, захищеною покриттям Вінклера
Ю Сачук, О Максимук
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 117-124, 2015
32015
Еліптичні інтеграли третього роду в задачах контактної взаємодії
Ю Сачук, О Максимук
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 180-187, 2014
32014
Контактна задача про зношування пружної півплощини штампами канонічної форми
Ю Сачук, О Максимук
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 70-80, 2015
22015
Узагальнена проблема на власні значення в задачах контактної взаємодії з урахуванням зношування матеріалу
Ю Сачук
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 205-212, 2015
22015
Захист інформації стеганографічним способом мовою Python засобами графічної бібліотеки Pillow
МБ Головін, НА Головіна, СМ Яцюк, ЮВ Сачук
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 110-115, 2020
1*2020
Analysis of the stress-strain state of a body under the action of rigid punches of different shapes
YV Sachuk, OV Maksymuk
Journal of Mathematical Sciences, 204–212, 2017
12017
Контактна взаємодія тіл з покриттями із штампами канонічної форми з урахуванням зношування матеріалу
ЮВ Сачук
Проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини, 74, 2015
12015
Аналіз напружено-деформованого стану у тілі під дією різних за формою жорстких штампів
ЮВ Сачук, ОВ Максимук
Математичні методи та фізико-механічні поля, 162-167, 2014
12014
Плоскі контактні задачі для пружної основи з двома коефіцієнтами постелі
ОV Maksymuk, YV Sachuk, SM Yatsyuk
Математичні методи та фізико-механічні поля 63 (3), 130-135, 2021
2021
Взаємодія штампів канонічної форми з пружною основою з двома коефіцієнтами постелі
ОВ Максимук, ЮВ Сачук, ЮВ Музичук
Математичні методи та фізико-механічні поля 64 (3), 150–156, 2021
2021
Деформативність трансверсально-ортотропної пластини-смуги за шарнірного закріплення нижніх або верхніх пар видовжених ребер
МВ Марчук, ВС Пакош, ОФ Лесик, ЮВ Сачук
Прикл. проблеми механіки і математики 19, 88-93, 2021
2021
Threats and vulnerabilities of cloud computing technologies and methods of their protection
M Marchuk, V Pakosh, Y Sachuk
VIІIth International Scientific and Technical Conferenc «Information …, 2021
2021
Контактні задачі для пружної основи з двома коефіцієнтами постелі
ОВ Максимук, ЮВ Сачук, ЮВ Музичук
Сучасні проблеми механіки та математики: зб. наук. праць міжнар. наук. конф …, 2021
2021
Дослідження роботи програмного забезпечення для захисту мереж.
S Yatsyuk, Y Sachuk, L Glinchuk, R Prus, Т Grishanovich
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, 205-211, 2020
2020
Research of software for network protection
S Yatsyuk, Y Sachuk, L Glinchuk, R Prus, G Т.
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, 205-211, 2020
2020
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗЗСО ВЕБ-ПОРТАЛУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ
Ю Мельничук, Ю Сачук, І Саланда
Молодь і ринок, 58-62, 2020
2020
Аналітико-числове обчислення ітераційними методами областей контакту для задачі про зношування пружної півплощини канонічними штампами
ЮВ Сачук, ОВ Максимук, ІП Саланда
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 70-78, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20