Подписаться
Григоревська Олена Вікторівна, Olena Hryhorevska
Григоревська Олена Вікторівна, Olena Hryhorevska
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація: монографія
ОВ Воскобойнікова-Гузєва
Київ: Академперіодика, 247-266, 2014
932014
Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України
О Воскобойнікова-Гузєва
Çì³ñò Contents, 2014
342014
Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства
О Воскобойнікова-Гузєва
Бібліотечний вісник, 3-9, 2007
232007
Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах
О Воскобойнікова-Гузєва
Бібліотечний вісник, 12-17, 2016
192016
Модернізаційна стратегія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери
О Воскобойнікова-Гузєва
162012
Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ у період глобалізації: визначення базових складових
О Воскобойнікова-Гузєва
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 7-30, 2012
152012
Наукова бібліотека XXI століття в європейському соціокультурному вимірі
О Воскобойнікова-Гузєва
Бібліотечний вісник, 33-36, 2008
152008
Визначальні світові стратегії розвитку інформаційно-бібліотечного комплексу (кінець ХХ—початок ХХІ ст …
О Воскобойнікова-Гузєва
Вісник Книжкової палати, 1-6, 2012
122012
Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору держави
ПІ Рогова, ЛМ Заліток, ОВ Воскобойнікова-Гузєва, ЮІ Артемов
Пед. вісн.–Черкаси, 13-16, 2009
122009
Сучасні засоби професійних інформаційних комунікацій
О Воскобойнікова-Гузєва
Бібліотечний вісник, 22-26, 2004
112004
Библиотековедческие исследования НБУВ в контексте инновационного развития библиотек
Е Воскобойникова-Гузева
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции …, 2005
92005
Інформаційний моніторинг документного потоку як складова бібліотечно-інформаційного сервісу/Олена Воскобойнікова-Гузєва
О Воскобойнікова-Гузєва
Наук. пр. Нац. б-ки України ім. ВI Вернадського, 113-120, 2002
92002
Бібліотечно-інформаційна сфера України в контексті соціальних трансформацій кінця XX ст.–10-х років XXI ст.: концепції стратегічного розвитку, динаміка змін, перспективи
ОВ Воскобойнікова-Гузєва
ВІ Вернадського. Київ, 2014
82014
Модернизационные модели развития библиотек
Е Воскобойникова-Гузева
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционировая, тенденции …, 2012
82012
Бібліотечно-інформаційна діяльність: системний підхід
О Воскобойнікова-Гузєва
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 5-13, 2011
82011
Інноваційна діяльність наукової бібліотеки у теоретико-методологічних розробках сучасного бібліотекознавства
О Воскобойнікова-Гузєва
Наук. пр. Нац. б-ки України ім. ВІ Вернадського, 5-15, 2008
72008
Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки
О Воскобойнікова-Гузєва, А Бровкін
Бібліотечний вісник, 9-15, 2005
72005
Бібліотечний соціальний інститут в першій чверті ХХІ століття: історичні та соціокультурні чинники розвитку
O Voskoboinikova-Huzieva
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 72-79, 2020
62020
Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: базові засади
ВГО Вікторівна
Вісник Книжкової палати, С. 15-19, 2017
62017
Вектори стратегічного розвитку наукових бібліотек закладів вищої освіти України, Литви, Польщі
О Воскобойнікова-Гузєва, Н Терещенко
Науково-педагогічні студії, 145-160, 2021
52021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20