Олена Романівна Мокроусова
Олена Романівна Мокроусова
Київський національний торговельно-економічний університет, КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технологія і матеріали виробництва шкіри: навч. посібник/Данилкович АГ, Мокроусова ОА, Охмат ОА; під ред. АГ Данилковича
АГ Данилкович
К.: Фенікс 578 (2), 2009
362009
Eco-friendly technologies of leather manufacturing using natural minerals montmorilonite and zeolite
ОП Козарь, ОР Мокроусова
Technology audit and production reserves 6 (2 (14)), 11-15, 2013
152013
Оцінка релаксаційно-деформаційних характеристик шкір для верху взуття, наповнених природними мінералами
ОП Козарь, ВП Коновал
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 107-115, 2013
102013
Екологічно безпечні матеріали для шкіряного виробництва
ОР Мокроусова, ОВ Ковтуненко, ЕЄ Касьян
Екологічна безпека, 93-97, 2012
92012
Оцінка показників формостійкості шкір, модифікованих органічно-мінеральними композиціями
ОП Козарь, ОР Мокроусова, ТМ Віктор
82013
Колоїдно-хімічні властивості модифікованих дисперсій монтморилоніту для дублення шкір
МО Марухленко, ОР Мокроусова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
72015
Формування експлуатаційних властивостей шкіряних матеріалів мінеральними наповнювачами
ОР Мокроусова, ОП Козарь, СА Карван
72014
Поліфункціональні шкіряні матеріали: монографія
ІМ Грищенко, АГ Данилкович, ОР Мокроусова
К.: Фенікс, 2013
72013
Формирование эксплуатационных свойств кож с использованием монтморилонита
ОР Мокроусова, ЕА Охмат, ОП Козарь
Материалы IX междун. научно-практической конференции «Кожа и мех в ХХI веке …, 2013
72013
Композиційні матеріали на основі високодисперсних мінералів для наповнювання шкіряного напівфабрикату
ОР Мокроусова, АГ Данилкович, ОА Охмат
Вісник КНУТД, 70-74, 2007
72007
Застосування хром-модифікованих дисперсій монтморилоніту для стабілізації колагенової структури дерми
ВА Паламар, МО Марухленко, ОР Мокроусова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 36-42, 2015
62015
Технологiя i матерiали виробництва шкiри: навч, посiбник пiд ред. АГ Данилковича
АГ Данилкович, ОР Мокроусова, ОА Охмат
62009
Розкрійні властивості шкіряних матеріалів, наповнених мінералами природного походження
ОП Козарь, ОР Мокроусова, ВІ Ліщук, ВП Коновал
52014
Розробка технологічних параметрів хромзбережної технології дублення шкір
МО Марухленко, ОР Мокроусова, ОА Охмат
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 2016
32016
Екологічно-орієнтовані технології виробництва шкіри з використанням природних мінералів монтморилоніту і цеоліту
ОП Козарь, ОР Мокроусова
Technology Audit and Production Reserves 6 (2), 11-15, 2013
32013
Сучасні напрями енергозбереження в технологіях виробництва шкіри
ОР Мокроусова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
32013
Академік Володимир Ніколаєв та київські архітектурні конкурси
ОГ Мокроусова
Праці Центру пам’яткознавства, 2012
32012
Адсорбція лігносульфонату натрію на гідроксохромовому монтморилоніті
ОР Мокроусова
Вісник КНУТД, 133-139, 2011
32011
Поліфункціональні матеріали для рідинного оздоблення шкір. Вплив модифікування монтморилоніту сполуками Cr (III) на електроповерхневі та структурні властивості дисперсій
ОР Мокроусова, ВН Морару
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
32011
Мінеральні наповнювачі для шкір. Реологічні властивості та дисперсність їх водних суспензій
ОР Мокроусова, ВН Морару
Вісник КНУТД, 256-264, 2010
32010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20