Подписаться
Олена Романівна Мокроусова
Олена Романівна Мокроусова
Київський національний торговельно-економічний університет, КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технологія і матеріали виробництва шкіри
АГ Данилкович, ОР Мокроусова, ОА Охмат
навч. пос./АГ Данилкович, ОР Мокроусова, ОА Охмат, 2009
402009
Eco-friendly technologies of leather manufacturing using natural minerals montmorilonite and zeolite
O Kozar, O Mokrousova
Технологический аудит и резервы производства, 11-15, 2013
152013
Оцінка релаксаційно-деформаційних характеристик шкір для верху взуття, наповнених природними мінералами
ОП Козарь, ВП Коновал
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 107-115, 2013
122013
Оцінка показників формостійкості шкір, модифікованих органічно-мінеральними композиціями
ОП Козарь, ОР Мокроусова, ТМ Віктор
Наукові нотатки, 135-137, 2013
82013
Екологічно безпечні матеріали для шкіряного виробництва
ОР Мокроусова, ОВ Ковтуненко, ЕЄ Касьян
Екологічна безпека, 93-97, 2012
82012
Композиційні матеріали на основі високодисперсних мінералів для наповнювання шкіряного напівфабрикату
ОР Мокроусова, АГ Данилкович, ОА Охмат
Вісник КНУТД 4, 70-74, 2007
82007
Поліфункціональні шкіряні матеріали: монографія
ІМ Грищенко, АГ Данилкович, ОР Мокроусова
К.: Фенікс, 2013
72013
Формирование эксплуатационных свойств кож с использованием монтмориллонита
ЕР Мокроусова, ЕА Охмат, ОП Козарь
КОЖА И МЕХ В 21 ВЕКЕ: ТЕХНОЛОГИЯ, КАЧЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, 83-92, 2013
72013
Технологiя i матерiали виробництва шкiри: навч. посiбник
АГ Данилкович, ОР Мокроусова, ОА Охмат
72009
Колоїдно-хімічні властивості модифікованих дисперсій монтморилоніту для дублення шкір
МО Марухленко, ОР Мокроусова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
62015
Застосування хром-модифікованих дисперсій монтморилоніту для стабілізації колагенової структури дерми
ВА Паламар, МО Марухленко, ОР Мокроусова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (6 (75)), 2015
62015
Формування експлуатаційних властивостей шкіряних матеріалів мінеральними наповнювачами
ОР Мокроусова, СА Карван, ОП Козарь
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 82-88, 2014
62014
Монументальний живопис в інтер’єрах київських особняків та прибуткових будинків доби еклектики та модерну
О Сердюк, О Мокроусова
Родовід, 1995
61995
Органо-мінеральний склад на основі бентоніту та лігносульфонатів для додублювання-наповнювання шкіряного напівфабрикату
ОР Мокроусова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2008
52008
Розробка технологічних параметрів хромзбережної технології дублення шкір
МО Марухленко, ОР Мокроусова, ОА Охмат
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 2016
42016
Екологічно-орієнтовані технології застосування природних мінералів у виробництві шкіри
ОП Козарь, ОР Мокроусова
Вестник Херсонского национального технического университета, 128-136, 2014
42014
Розкрійні властивості шкіряних матеріалів, наповнених мінералами природного походження
ОП Козарь, ОР Мокроусова, ВІ Ліщук, ВП Коновал
Технологический аудит и резервы производства 1 (2 (15)), 2014
42014
Структурні зміни дерми в процесі формування шкіри з використанням високодисперсних мінеральних наповнювачів
ОР Мокроусова, АГ Данилкович
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2009
42009
Екологічно-орієнтовані технології виробництва шкіри з використанням природних мінералів монтморилоніту і цеоліту
ОП Козарь, ОР Мокроусова
Technology audit and production reserves 6 (2 (14)), 11-15, 2013
32013
Академік Володимир Ніколаєв та київські архітектурні конкурси
ОГ Мокроусова
Праці Центру пам’яткознавства, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20