Науковий журнал "Маркетинг і менеджмент інновацій", SJ "Marketing and Management of Innovations
Науковий журнал "Маркетинг і менеджмент інновацій", SJ "Marketing and Management of Innovations
Підтверджена електронна адреса в fem.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу
СМ Ілляшенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 64-74, 2011
1072011
Маркетинг и сбыт. Основы ориентированного на рынок управления компанией
П Винкельманн
Издательский дом Гребенникова, 2006
712006
Діагностика потенціалу підприємства
ОЄ Кузьмін, ОЕ Кузьмин, ОГ Мельник, ОГ Мельник
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
552011
Визначення ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства
ПГ Перерва, НМ Побережна
Видавництво СумДУ, 2012
482012
Моніторинг інноваційної діяльності: інтерпретація результатів
ПГ Перерва, ІВ Гладенко
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2010
472010
Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств
ВС Найдюк
Сумський державний університет, 2013
442013
Сучасні підходи до інтенсифікації інноваційного розвитку промислових підприємств: теоретичний огляд
ЮС Шипуліна
Маркетинг і менеджмент інновацій, 128-140, 2012
422012
Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціально-економічного розвитку
ЮМ Петрушенко, ЮН Петрушенко, ОВ Дудкін, АВ Дудкин
Сумський державний університет, 2014
412014
Інноваційна культура організації: сутність, структура, підходи до оцінки
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2010
412010
Концептуальні аспекти економічної безпеки підприємств у ринковій економіці
СП Міщенко, СП Мищенко
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
402011
Проблеми застосування збалансованої системи показників на вітчизняних підприємствах
ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ОС Савченко, ЕС Савченко
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2011
402011
Синергетичний ефект бенчмаркінгу конкурентних переваг
ПГ Перерва, НП Ткачова
Сумський державний університет, 2011
392011
Маркетинг банківських інновацій
СМ Козьменко, ТА Васильєва, ТА Васильева, СВ Лєонов, СВ Леонов
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
382011
Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його використання в Україні
ВО Касьяненко, ВА Касьяненко
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
362011
Шляхи покращення фінансування інноваційного ровзитку в Україні з використанням міжнародного розвитку
ІМ Кобушко, ИН Кобушко, ЕІ Гусейнова, ЭИ Гусейнова
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
352011
Доцільність формування корпоративної культури на підприємстві
ТО Башук, ТА Башук, АМ Жолудєва, АН Жолудева
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
312011
Економічна сутність та методичні основи визначення рівня потенціалу виробничої системи
АІ Яковлєв, ОП Косенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 172-178, 2011
292011
Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств
ЛІ Федулова
Сумський державний університет, 2014
272014
Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства
ОФ Грищенко, АД Нєшева
Маркетинг і менеджмент інновацій, 86-98, 2013
272013
Проблемы теории и практики брендинга территорий на примере концепции формирования бренда Сумской области
ОМ Олефіренко, ОМ Олефиренко, МЮ Карпіщенко, МЮ Карпищенко
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
272011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20