Наталія Волкова (Volkova Nataliia P.)
Наталія Волкова (Volkova Nataliia P.)
професор педагогіки, Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Педагогіка
Н Волкова
Київ, Видавничий Центр “Академія”, 2002
11212002
Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів
Н Волкова
К.: Академвидав, 2012
1075*2012
Педагогіка. Посібник для студентів вищих навчальних закладів
Н Волкова
К.: Академвидав, 2009
1075*2009
Педагогіка. Посібник для студентів вищих навчальних закладів
Н Волкова
Академвидав, 2007
1075*2007
Професійно-педагогічна комунікація
Н Волкова
ВЦ „Академія”, 2006
4352006
Педагогіка: навч. посіб.
НП Волкова
К.: Академвидав 616, 2, 2007
3542007
Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика
Н Волкова
Д.: Вид-во ДНУ, 2005
712005
Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб., доп
НП Волкова
К.: Академвидав, 415-426, 2007
512007
Анализ динамики развития экосистемы города и условий формирования безопасной и комфортной городской среды
СН Волкова, ЕЕ Сивак, НВ Бакаева, АВ Шлеенко, МИ Пашкова
Экология урбанизированных территорий, 35-42, 2016
432016
Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах
О Волкова, Наталія, Тарнопольський
Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013
422013
Педагогічні комунікації: інноваційні методи навчання
Н Волкова
Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2004
38*2004
Педагогічні комунікації
Н Волкова
РВВ ДНУ, 2005
37*2005
Педагогічні комунікації
Н Волкова
РВВ ДНУ, 2002
37*2002
Педагогика
НП Волкова
К.: Академия, 2001
332001
Педагогіка: навч. посіб. 3-тє вид., стер.
НП Волкова
К.: Академвидав, 611, 2009
292009
Проблема підготовки майбутніх економістів до управлінської діяльності
Н Волкова
Неперервна професійна освіта: теорія і практика.–2002.–Вип. І (5).–С, 93-101, 2002
262002
Педагогiка: Посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв
НП Волкова
242001
Pedagogika [Pedagogy]
NP Volkova
Kiev: Vydavnychyj centr Akademiya.[in Ukrainian], 2001
212001
Управління ліквідністю як складова фінансової стійкості банку
ВВ Волкова, НІ Волкова, OМ Чорна
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (10), 2011
192011
Profesiino-pedahohichna komunikatsiia [Professional-pedagogical communication]
NP Volkova
Kyiv: Akademiia (in Ukrainian)[Волкова, НП (2006). Професійно-педагогічна …, 2006
182006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20