Viktor Mazurenko
Viktor Mazurenko
VNTU, faculty of automatics and computer control systems, department of computer control systems
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив кількості нечітких правил на точність бази знань Мамдані
СД Штовба, ВВ МАЗУРЕНКО, ОД ПАНКЕВИЧ
ВІСНИК, 2011182, 2011
122011
Дослідження навчання компактних нечітких баз знань типу Мамдані
СД Штовба, ВВ Мазуренко
Штучний інтелект, 2011
102011
Дослідження навчання компактних нечітких синглтонних баз знань
СД Штовба, ВВ Мазуренко
Хмельницький національний університет, 2011
72011
Информационная технология нечеткой идентификации для синтеза точных, компактных и интерпретабельных баз знаний
СД Штовба, ВВ Мазуренко, РО Тылец
Computer Sciences and Telecommunications, 8-22, 2016
62016
Залежність точності ідентифікації від обсягу нечіткої синглтонної бази знань
СД Штовба, ОД Панкевич, ВВ Мазуренко
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 1 (20), 2011
62011
Інтелектуальні технології ідентифікації залежностей. Лабораторний практикум (навчальний посібник)
СД Штовба, ВВ Мазуренко
Вінниця: ВНТУ, 2014
42014
GENETIC ALGORITHM FOR SELECTING RULES OF THE FUZZY KNOWLEDGE BASE BALANCED ACCORDING TO THE ACCURACY AND COMPACTNESS CRITERIA
S Shtovba, V Mazurenko, D Savchuk
Scientific Works of Vinnytsia National Technical University, 2015
3*2015
Огляд моделей аналізу соціальних мереж
ВВ Мазуренко, СД Штовба
ВНТУ, 2015
32015
Генетичний алгоритм вибору правил нечіткої бази знань, збалансованої за критеріями точності та компактності
СД Штовба, ВВ Мазуренко, ДА Савчук
ВНТУ, 2012
32012
Нечітка модель прогнозування кількості коментарів в мережі фейсбук
ВВ Мазуренко
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НЕЧІТКИХ БАЗ ЗНАНЬ В ЗАДАЧАХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
СД Штовба, ВВ Мазуренко
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ …, 2013
2013
Зависимость точности идентификации от объема Нечеткой Синглтон ной базы знаний
СД Штовба, ОД Панкевич, ВВ Мазуренко
Інформаційні технології та комп ‘ютерна інженерія, 73-78, 2011
2011
ДОСЛІДЖЕННЯ НАВЧАННЯ КОМПАКТНИХ НЕЧІТКИХ БАЗ ЗНАНЬ
СД Штовба, ВВ Мазуренко
Обчислювальний інтелект, 67, 2011
2011
ПРОЕКТУВАННЯ КОМПАКТНИХ БАЗ ЗНАНЬ ТИПУ МАМДАНІ
СД Штовба, ВВ Мазуренко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14