Viktor Mazurenko
Viktor Mazurenko
VNTU, faculty of automatics and computer control systems, department of computer control systems
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Вплив кількості нечітких правил на точність бази знань Мамдані
СД Штовба, ВВ МАЗУРЕНКО, ОД ПАНКЕВИЧ
ВІСНИК, 2011182, 2011
112011
Дослідження навчання компактних нечітких баз знань типу Мамдані
СД Штовба, ВВ Мазуренко
Штучний інтелект, 2011
102011
Дослідження навчання компактних нечітких синглтонних баз знань
СД Штовба, ВВ Мазуренко
Хмельницький національний університет, 2011
72011
Залежність точності ідентифікації від обсягу нечіткої синглтонної бази знань
СД Штовба, ОД Панкевич, ВВ Мазуренко
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 1 (20), 2011
62011
Генетичний алгоритм вибору правил нечіткої бази знань, збалансованої за критеріями точності та компактності
СД Штовба, ВВ Мазуренко, ДА Савчук
ВНТУ, 2012
42012
GENETIC ALGORITHM FOR SELECTING RULES OF THE FUZZY KNOWLEDGE BASE BALANCED ACCORDING TO THE ACCURACY AND COMPACTNESS CRITERIA
S Shtovba, V Mazurenko, D Savchuk
Scientific Works of Vinnytsia National Technical University, 2015
3*2015
Інтелектуальні технології ідентифікації залежностей. Лабораторний практикум (навчальний посібник)
СД Штовба, ВВ Мазуренко
Вінниця: ВНТУ, 2014
32014
Огляд моделей аналізу соціальних мереж
ВВ Мазуренко, СД Штовба
ВНТУ, 2015
22015
Огляд моделей аналізу соціальних мереж
ВВ Мазуренко, СД Штовба
ВНТУ, 2015
22015
Информационная технология нечеткой идентификации для синтеза точных, компактных и интерпретабельных баз знаний
СД Штовба, ВВ Мазуренко, РО Тылец
Computer Sciences and Telecommunications, 8-22, 2016
12016
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НЕЧІТКИХ БАЗ ЗНАНЬ В ЗАДАЧАХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
СД Штовба, ВВ Мазуренко
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ …, 2013
2013
Зависимость точности идентификации от объема Нечеткой Синглтон ной базы знаний
СД Штовба, ОД Панкевич, ВВ Мазуренко
Інформаційні технології та комп ‘ютерна інженерія, 73-78, 2011
2011
ДОСЛІДЖЕННЯ НАВЧАННЯ КОМПАКТНИХ НЕЧІТКИХ БАЗ ЗНАНЬ
СД Штовба, ВВ Мазуренко
Обчислювальний інтелект, 67, 2011
2011
ПРОЕКТУВАННЯ КОМПАКТНИХ БАЗ ЗНАНЬ ТИПУ МАМДАНІ
СД Штовба, ВВ Мазуренко
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14