Ольга Балинська
Ольга Балинська
проректор, Львівський державний університет внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvduvs.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Семіотика права: монографія
ОМ Балинська
ЛьвДУВС, 2013
642013
Правова комунікація: вербально-біхевіористський підхід: монографія
О Балинська
ПАІС, 2008
292008
Проблеми теорії держави і права: навч. посібник
ОМ Балинська, ТЗ Гарасимів
Львів: Вид-во ЛьвДУВС, 2010
282010
Проблеми теорії держави і права: навч.-метод. посібник
ОМ Балинська, ТЗ Гарасимів
Львів: Вид-во ЛьвДУВС, 2008
172008
Проблеми теорії держави і права: навчально-методичний посібник
ОМ Балинська
Львів: Вид-во ЛьвДУВС, 2008
112008
Філософія права (вербально-біхевіористський підхід): словник (категорії, поняття, терміни)
ОМ Балинська
Львів: ПАІС, 2008
112008
Право як знакова модель
ОМ Балинська
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 365-372, 2009
92009
Нормативна основа співпраці поліцейського та громадян в Україні
ОМ Балинська
Сучасні стратегії та перспективи оптимізації взаємодії поліції і населення в …, 2017
82017
Вербально-біхевіористська рефлексія правового виховання
ОМ Балинська
Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: Серія Юридична …, 2008
82008
Семіотика права як філософсько-правова парадигма
ОМ Балинська
дис.… доктора юрид. наук 12, 12, 0
8
Методологія сучасного правознавства: посібник/за заг. ред
ОМ Балинська, ВА Ященко
ОМ Балинської. Львів: ЛьвДУВС, 2018
62018
Адресант і адресат як антропосеміотичні чинники права
ОМ Балинська
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 12-20, 2012
62012
Проблеми теорії держави і права
ОМ Балинська, ТЗ Гарасимів
Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ 320, 2008
62008
Основи соціології права (для працівників органів внутрішніх справ): навчальний посібник
ОМ Балинська, ЛЙ Гуменюк
ЛьвДУВС, 2013
52013
Методологія семіотики права
ОМ Балинська
Філософські та методологічні проблеми права, 11-22, 2013
52013
Вербально-біхевіористський метод вирішення морально-правової конфліктної ситуації допиту
ОМ Балинська
Науковий вісник Львівського інституту внутрішніх справ, 110-116, 2003
52003
Синергетика як методологічна парадигма юридичних досліджень
ОМ Балинська, ВА Ященко
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2017
42017
Вербальний біхевіоризм у діяльності органів внутрішніх справ: філософсько-правовий аспект
ОМ Балинська
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 12–філософія права/ОМ Балинська …, 0
4
Семіотичні характеристики невербальних правових знаків
ОМ Балинська
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2014
32014
Дуалістичні характеристики права як системи: філософсько-правовий аналіз
ОМ Балинська
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20