Анатолій Чернявський
Анатолій Чернявський
кандидат юридичних наук, доцент, Університет банківської справи, Черкаський навчально-науковий
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Інститут права притулку в сучасному міжнародному праві
АЛ Чернявський
Альманах міжнародного права, 52-58, 2014
52014
Інститут права притулку в сучасному міжнародному праві
АЛ Чернявський
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 249-252, 2013
52013
Міжнародно-правова відповідальність за забруднення поверхневих вод
АЛ Чернявський
Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького, 2008
52008
Особливості міжнародно-правової відповідальності за забруднення материкових поверхневих вод
АЛ Чернявський
Правовий вісник Української академії банківської справи, 2009
32009
Критерії правомірності застосування контрзаходів у міжнародному праві
АЛ Чернявський
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
32008
Міжнародна правосуб’єктність приватних фізичних та юридичних осіб
АЛ Чернявський
Правовий вісник Української академії банківської справи, 79-83, 2014
22014
Міжнародно-правове регулювання навігаційного використання міжнародних рік
ЄА Самойленко, ЕА Самойленко
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2016
12016
Міжнародно-правові проблеми визначення статусу Азовського моря та Керченської протоки
АЛ Чернявський
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
12012
Трансформація економічної природи банку в умовах цифровізації: правовий аспект
Н Нагайчук, Н Басанська, С Брайченко, А Чернявський, В Фоменко
Вісник Університета банківської справи, 94–101-94–101, 2018
2018
НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ АНТИДЕМПІНГОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
АЛ Чернявський, Г Півошенко
ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ І КОНТРОЛЬ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ …, 2018
2018
Принципы и условия применения контрмер в современном международном праве
АЛ Чернявский
Проблеми законності, 2017
2017
Принципи та умови застосування контрзаходів у сучасному міжнародному праві
АЛ Чернявський
Проблеми законності, 278-285, 2017
2017
Забезпечення біобезпеки в процесі інвестиційної діяльності
АЛ Чернявський, ЛВ Чернявська
2015
Проблеми реалізації виборчих прав іноземців та осіб без громадянства в контексті євроінтеграції України
АЛ Чернявський
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 25-27, 2014
2014
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ БОРОТЬБИ З МОРСЬКИМ ПІРАТСТВОМ
АЛ Чернявський
Редакційна колегія збірника: кандидат економічних наук, заступник директора …, 2013
2013
Зародження міжнародного права у Стародавній Індії
АЛ Чернявський
Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of …, 2012
2012
До проблеми визначення міжнародно-правового статусу Азовського моря та Керченської протоки
АЛ Чернявський
Центр правових наукових досліджень, 2012
2012
Порівняльно-правовий аналіз розміщення інтернет-посилань на інформаційні ресурси
ІВ Тимошенко, ИВ Тимошенко, АЛ Чернявський
ІНЖЕК, 2011
2011
Правознавство
ИВ Тимошенко, АЛ Чернявський
ДВНЗ" Українська академія банківської справи Національного банку України", 2009
2009
ВПЛИВ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОГРАМИ ООН З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ФУНКЦІЙ THE IMPACT OF THE INTERNATIONAL LEGAL STATUS OF THE UNITED …
АЛ Чернявський
1994
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20