Світлана Кондратюк
Світлана Кондратюк
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, кафедра дошкільної і початкової освіти
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інтегративний підхід до виховання у молодших школярів здорового способу життя
СМ Кондратюк
Кондратюк СМ–К, 2003
492003
Особливості виховання здорового способу життя у молодших школярів
СМ Кондратюк
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук …, 2009
32009
Педагогічні умови формування в молодших школярів здоров’язбережувальної компетентності
СМ Кондратюк, ГЛ Праженик
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 101-108, 2014
12014
Prognostic researchofchangesinthephenotypic features in the Musculoskeletal apparatusinchildren with joint hypermobility that require physical rehabilitation
SM Kondratiuk
Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), pp. 921 - 925, 2018
2018
Основы мониторинга качества образовательных услуг
СМ Кондратюк, ОГ Козлова
«УКРАЙНА– БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИЙ СЪЮЗ: Сборник с доклади от VI международна …, 2018
2018
PROGRAMME-METHODOLOGICAL SUPPORT OF SCHOOL AND FAMILY INTERACTION IN THE FORMATION OF THE PUPILS’ ENVIRONMENTALLY EXPEDIENT BEHAVIOR
СМ Кондратюк, АП Колишкіна, МО Лянной
Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного …, 2018
2018
Використання досвіду управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти Великої Британії
СМ Кондратюк, АВ Вертель, ОВ Шаповалова
Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного …, 2018
2018
Психолого-педагогічні передумови неуспішності учнів початкових класів
СМ Кондратюк
Навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у …, 2018
2018
HEALTH-SAVINGPROFESSIONALACTIVITYOFTHEELEMENTARYSCHOOLTEACHER
SM Kondratiuk
Problem sof modern didactics in higher and secondaryschools: Monograph, С …, 2018
2018
Сімейне виховання на сучасному етапі розвитку суспільства
СМ Кондратюк
Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону: Матеріали III Міжнародної …, 2017
2017
Педагогічні умови патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку
СМ Кондратюк
International scientific and practical conference «Innovations and modern …, 2017
2017
Специфіка розвитку здоров’язберігаючих пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках «Основи здоров’я»
СМ Кондратюк
Естетичні орієнтири дошкільної і початкової освіти: теорія та практика …, 2017
2017
Theoretical and methodical aspects Application of health-saving technologies in primary school
SM Kondratiuk
Проблемы современной дидактики в высшей и средней школе: Монография, p. 186-204, 2017
2017
Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до формування пізнавальної активності молодших школярів на уроках «Основи здоров’я»
СМ Кондратюк
Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі …, 2017
2017
Підготовка вчителя початкової школи до організації здоров’язбережувального навчально-виховного процесу
СМ Кондратюк
Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології …, 2017
2017
Методика розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на матеріалах предмету «Основи здоров’я»
СМ Кондратюк
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наукових праць, С. 82-85, 2017
2017
Гендерний підхід у виховному процесі початкової школи
СМ Кондратюк, НМ Павлущенко
Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціального …, 2016
2016
Використання засобів відкритої освіти у навчанні осіб із особливими освітніми потребами/
СМ Кондратюк, ОВ Губіна
Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії. Зб.тез …, 2016
2016
Причини неуспішності молодших школярів та їх класифікація
СМ Кондратюк, ІВ Мордвінова
Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті:здобутки, проблеми …, 2016
2016
Історико-педагогічні аспекти виникнення особистісно-орієнтованої освіти
СМ Кондратюк, ЩЛ В
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20