Манило Вадим Леонидович Маніло Вадим Леонідович  Vadym Manilo
Манило Вадим Леонидович Маніло Вадим Леонідович Vadym Manilo
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка; ХНТУСХ
Verified email at khntusg.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Разработка технологии восстановления с использованием лазерного луча
ТС Скобло, АИ Сидашенко, АВ Сайчук, ВЛ Манило
Научный вестник Луганского национального аграрного университета. Серия …, 2011
32011
Изготовление и обработка корпусных деталей из чугуна
АИ Сидашенко, ТС Скобло, АВ Сайчук, ИН Рыбалко, ВЛ Манило
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
22015
Оценка качества отливок из серого чугуна методами неразрушающего контроля
ТС Скобло, АИ Сидашенко, АВ Сайчук, ВЛ Манило, СП Романюк
Литейное производство, 2-4, 2014
22014
Теоретическое обоснование температуры нагрева детали при механизированной наплавке по винтовой линии для проведения термомеханической обработки
АИ Сидашенко, ТС Скобло, АВ Сайчук, ВЛ Манило
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2013
12013
Сучасний українсько–англійський словник термінів технологічних систем ремонтного виробництва
ОІ Сідашенко, ОВ Тіхонов, НМ Пільгуй, ТС Скобло, ОВ Сайчук, ...
Харків: Діса плюс, 2020
2020
Економіка підприємства
НМ Колпаченко, ЮА Сайчук, ВК Аветісян, ВЛ Маніло
ТОВ" Діса плюс", 2019
2019
Практикум з ремонту машин. Загальний технологічний процес ремонту та технології відновлення і зміцнення деталей машин. Том 1
ОІ Сідашенко, ОВ Тіхонов, ТС Скобло, ОД Мартиненко, ...
Харків: ТОВ «Пром-Арт», 2018
2018
Практикум з ремонту машин. Технологія ремонту машин, обладнання та їх складових частин. Том 2
ОІ Сідашенко, ОВ Тіхонов, ТС Скобло, ОД Мартиненко, ...
Харків: ТОВ «Пром-Арт», 2018
2018
Спосіб підвищення якості відновлення тонкостінних виробів з сірого чавуну
ТС Скобло, ОІ Сідашенко, ОВ Сайчук, ІМ Рибалко, ОО Радченко, ...
2017
Технологія ремонту машин та обладнання. Курс лекцій
ОІ Сідашенко, ОВ Тіхонов, СО Лузан, ТС Скобло, НМ Пільгуй, ...
ХНТУСГ, 2017
2017
Repair Technology of Machinery and Equipment. Lecture course
O Sidashenko, O Tikhonov, S Luzan, T Skoblo, N Pilgui, V Avetisian, ...
ХНТУСГ, 2017
2017
Українсько–англійський словник термінів технологічних систем ремонтного виробництва
ОІ Сідашенко, ОВ Тіхонов, НМ Пільгуй, ТС Скобло, ОВ Сайчук, ...
ХНТУСГ, 2016
2016
Спосіб оцінки якості виробів з сірого чавуну неруйнівним методом
ТС Скобло, ОІ Сідашенко, ОВ Сайчук, ІМ Рибалко, ВВ Телятников, ...
2015
Спосіб оцінки ступеня деградації металу виробів в процесі експлуатації
ТС Скобло, ОІ Сідашенко, ГЯ Безлюдько, ОЮ Марченко, ...
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14