Інна Іванова/ Инна Иванова/ Inna Ivanova
Інна Іванова/ Инна Иванова/ Inna Ivanova
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Порушення і покарання: система відповідальності учасників бюджетного процесу в Україні потребує змін
ІМ Іванова
Фінансовий контроль, 42, 2008
82008
Чернігівщина. Забруднення довкілля. Розвиток екологічних аспектів соціальної відповідальності
І Анищенко, Т Рудик, І Іванова, Ю Іванова
Стандартизація. Сертифікація. Якість, 10-13, 2010
62010
Методи управління фінансовою безпекою підприємства
ЮЯ Вовк, АЭ Воронкова, ВІ Грушко, МП Денисенко, ПД Дудкін, ГВ Кім, ...
Science, 27, 2012
52012
Застосування біотехнологій для підвищення надійності очистки стічних вод від біогенних елементів
ОО Шевченко, ІМ Іванова
НТУ" ХПІ", 2013
32013
Проблеми ефективних пошуків родовищ нафти і газу в Україні та напрямки їх вирішення/В. Т. Кривошеєв, ВД Кукуруза, ЄЗ Іванова та ін
ВТ Кривошеєв
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, серія …, 2012
32012
Моделювання ефективності роботи станції біологічного очищення стічних вод
ОО Шевченко, ВА Крупко, ЛМ Клінцов, ІМ Іванова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 16-20, 2014
22014
Актуальні конкурентні стратегії ТНК в умовах економіки знань
І Іванова
ТНЕУ, 2010
22010
Дослідження міграції нафтопродуктів після техногенної аварії в м. Чернігові
ОМ Сємака, ІМ Іванова, ВА Дзюба
Екологічна безпека та природокористування, 2012
12012
Influence of wastewater containing hexamethylenediamine on the livelihoods of hydrocoles of activated sludge
ІМ Іванова, ЮВ Шатохіна, ОВ Сапура
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (10 (77)), 21-26, 2015
2015
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ ПУТЕМ УТИЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ИЛОВЫХ КАРТ
ІМ Іванова, АЛ Котельчук, ОМ Сємака, ВА Крупко
Технические науки и технологии, 191-199, 2015
2015
Розроблення рекомендацій щодо збереження земель завдяки утилізації вмісту мулових карт
ІМ Іванова, АЛ Котельчук, ОМ Сємака, ВА Крупко
Технічні науки та технології, 191-199, 2015
2015
Вплив стічних вод, що містять гексаметилендіамін, на життєдіяльність гідробіонтів активного мулу
ЮВ Шатохіна, ОВ Сапура, ІМ Іванова, ОД Тичина
2015
Вплив стічних вод, що містять гексаметилендіамін, на життєдіяльність гідробіонтів активного мулу
ІМ Іванова, ЮВ Шатохіна, ОВ Сапура, ДО Тичина
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 21-26, 2015
2015
Вплив стічних вод, що містять гексаметилендіамін, на життєдіяльність гідробіонтів активного мулу
ІМ Іванова, ЮВ Шатохіна, ОВ Сапура, ДО Тичина
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 21-26, 2015
2015
Застосування біотехнологій для підвищення очистки стічних вод від біогенних елементів
ОО Шевченко, ІМ Іванова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Математичне …, 2013
2013
Технологічні параметри роботи каналізаційних очисних споруд в умовах нитчастого спухання активного мулу в аеротенках
НІ Острянська, ІМ Іванова
Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 150-158, 2012
2012
Проблеми ефективних пошуків родовищ нафти і газу в Україні та напрямки їх вирішення
ВВ Макогон, ІМ Іванова, ЄЗ Іванова, ВД Кукуруза, ВТ Кривошеєв
Чернігів: ЧДТУ, 2012
2012
ІНТРОДУКЦІЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН ТА АДАПТИВНІ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОГО ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ЗМІН КЛІМАТУ
К Баглай, Т Коломієць, І Іванова, Р Палагеча, В Капустян
Вестник Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Серия …, 2012
2012
Двойной юбилей
ІМ Іванова
Вестник Черниговского государственного технологического университета. Серия …, 2012
2012
Проблемы эффективных поисков месторождений нефти и газа в Украине и пути их решения
ВТ Кривошеєв, ВД Кукуруза, ЄЗ Іванова, ІМ Іванова, ВВ Макогон
Вестник Черниговского государственного технологического университета. Серия …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20