Катерина Олександрівна Закоморна
Title
Cited by
Cited by
Year
Інститут омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно-правовий аналіз)
КО Закоморна
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.–Харків, 2000
442000
Особливості законодавчого регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
КО Закоморна
Право України, 47-50, 2000
82000
Державне (конституційне) право зарубіжних країн: посібник
КО Закоморна
X.: Право, 2014
62014
Конституцiйне право зарубiжних країн: навч. посiб. та iн.; За заг. ред. ВО Рiяки.-2-ге вид., допов. i перероб.
МС Горшеньова, КО Закоморна, ВО Рiяка
52006
Роль Конституційного Трибуналу Республіки Польща в забезпеченні прав і свобод людини
КО Закоморна
Проблеми законності/відп. ред. ВЯ Тацій, 196-204, 2008
32008
Розвиток механізмів відповідального правління як напрям конституційної реформи в Україні та постсоціалістичних державах–членах Європейського Союзу
КО Закоморна
Право та інновації, 135-141, 2015
22015
Народна дипломатія як інструмент інтеграції України до Європейського Союзу (на прикладі роботи Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради)
КО Закоморна, ВО Рудь
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 137-149, 2013
22013
Про деякі особливості застосування компаративного методу дослідження проблем світового конституційного розвитку
КО Закоморна
Проблеми законності, 208-215, 2011
22011
Міжмуніципальне співробітництво як напрям конституційної реформи в постсоціалістичних державах–членах Європейського Союзу
КО Закоморна
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 90-101, 2017
12017
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП МІСЦЕВОЇ АВТОНОМІЇ ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ЯПОНІЇ THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF LOCAL AUTONOMY AS BASIS …
КО Закоморна
Порівняльно-аналітичне право, 52-55, 2015
12015
Про деякі особливості визначення територіальної організації публічної влади в конституційному праві країн Азії та Океанії
КО Закоморна
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 76-80, 2014
12014
МЕТОДИЧНИЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДОЛОГІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КОНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАН СХІДНО ªВРОПИ
КО Закоморна
12013
До питання про методологію дослідження проблем конституційного розвитку постсоціалістичних країн Східної Європи (на прикладі пострадянської доктрини)
М Буроменський, К Закоморна
Вісник Академії правових наук України, 100–113-100–113, 2013
12013
Роль інституту конституційного контролю в забезпеченні стабільності конституційного розвитку (на прикладі постсоціалістичних країн Східної Європи)
КО Закоморна
Редакційна колегія, 372, 2011
12011
Способи висунення кандидатів на виборні посади до органів державної влади як відбиття демократичних перетворень у постсоціалістичних країнах
КО Закоморна
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
12009
Деякі аспекти функціонування соціально-економічних рад у зарубіжних країн
КО Закоморна
видавництво" Право", 2008
12008
Поняття децентралізації публічної влади у вітчизняній та зарубіжній доктрині
КО Закоморна
Журнал східноєвропейського права, 57-63, 2019
2019
Громадські консультації як форма демократії участі в зарубіжних країнах
КО Закоморна
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 107, 2018
2018
Конституційно-правові засади самоврядування (місцевої автономії) в КНР
К Закоморна
ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС, 183, 2017
2017
Конституційно-правові засади децентралізації влади в пострадянських державах Балтії–членах Європейського союзу
КО Закоморна
Право та інновації, 257-263, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20