Гаврилюк Олеся
Гаврилюк Олеся
асистент кафедри мікробіології та вірусології, Буковинський державний медичний університет
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами позааудиторної роботи
ОО Гаврилюк
ступеня канд. пед. наук: 13.00. 04–Теорія і методика професійної освіти/ОО …, 2007
372007
Нові технології навчання–ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації спеціалістів
О Гаврилюк
Рідна школа, 68-71, 1998
281998
Сучасне втілення принципів трудового права
О Гаврилюк
Право України, 56-58, 2001
162001
Сучасні технології навчання–оновлення освітнього процесу в профтехучилищі
О Гаврилюк
Рідна шк, 32-35, 2000
162000
Спрямування освітніх інноваційних процесів на модернізацію професійного навчання
ОО Гаврилюк
Педагог професійної школи, 21-31, 2009
122009
Принцип гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України
ОО Гаврилюк
Херсон, 2012
112012
Порушення в системі зовнішнього дихання у дітей, хворих на ускладнену пневмонію
ОЛ Цимбаліста, ОІ Гаврилюк
Современная педиатрия 5 (39), 122-125, 2011
112011
Розробка перспектив розвитку навчального закладу відповідно до потреб ринку праці та професійно-кваліфікаційних вимог до фахівців:[навчально-методичний посібник]
ОО Гаврилюк
Хмельницький: ХНУ, 2005
112005
Особливості припинення дії трудового контракту
О Гаврилюк
Право України, 74, 1999
101999
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ УСЛОЖНЕННОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
ОЛ Цимбалиста, ГМ Эрстенюк, ОИ Гаврилюк
Перинатология и педиатрия, 73-73, 2011
92011
Художня література як засіб формування загальнолюдських цінностей
О Гаврилюк
Українська мова і література в школі, 36-38, 2003
82003
Адміністративно-правове регулювання поводження з побутовими відходами
ОМ Гаврилюк
Науково-дослідний інститут публічного права. Київ, Україна, 2017
72017
Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей, хворих на ускладнену позалікарняну пневмонію
ОЛ Цимбаліста, ОІ Гаврилюк
Здоровье ребенка, 30, 2011
72011
Особливості застосування принципу гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України
ОО Гаврилюк
Форум права, 147-150, 2011
62011
Підготовка майбутніх фахівців у американській та японській зарубіжних системах вищої професійної освіти
О Гаврилюк
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.–2005.–Вип. 19, Ч. 1, 234-240, 0
6
Особливості підготовки бакалаврів статистики
О Гаврилюк
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2018
52018
Органи публічного управління у сфері поводження з побутовими відходами
О Гаврилюк
Підприємництво, господарство, право, 126-130, 2017
52017
Організація позааудиторної виховної роботи з формування комунікативної культури майбутніх учителів (на матеріалі курсу Іноземна мова, професійно спрямована”)
ОО Гаврилюк
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013
52013
Когнітивна функція: вплив цукрового діабету, артеріальної гіпертензії та їх поєднання
ВЗ Нетяженко, ОМ Плєнова, ВС Потаскалова, ВВ Таранчук, ММ Селюк, ...
Семейная медицина, 88-92, 2013
52013
Дослідження теплофізичних властивостей кристалічного кремнію
OO Gavrylyuk, OY Semchuk
Хімія, фізика та технологія поверхні 3 (3), 352-355, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20