Віктор Кустов
Віктор Кустов
доцент кафедри "Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів" Украинського державного
Підтверджена електронна адреса в satep.com.ua
НазваПосиланняРік
Основи теорії надійності та функційної безпечності систем залізничної автоматики
ВФ Кустов
навч. посібник для вузів/ВФ Кустов.–Харків: УкрДАЗТ, 2008
162008
Основи теорії надійності та функціональної безпечності систем залізничної автоматики
ВФ Кустов
навчальний посібник для вузів/ВФ Кустов.–Харків: УкрДАЗТ, 2008
122008
Экспериментально-статические модели распределённых технологических объектов
Каменев А.Ю., Кустов В.Ф.
Металлургическая и горнорудная промышленность., C. 97-101., 2013
62013
Микропроцессорная система электрической централизации железнодорожной станции «Инженерная»
ВФ Кустов, СВ Маломан
Железнодорожный транспорт Украины, 50-58, 2014
52014
Усовершенствование методов испытаний микропроцессорной централизации на безопасность применения
ВФ Кустов, АЮ Каменев
Актуальные вопросы развития систем железнодорожной автоматики и телемеханики, 2013
42013
Математичні моделі функційної безпечності та безвідмовності відновлюваних технічних засобів у разі використання мажоритарного резервування «2» із «3»
ВФ Кустов
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2010
32010
Математичні моделі для синтезу засобів випробувань станційних систем автоматики на основі теоретико-множинного підходу
ОЮ Каменєв, ВФ Кустов
12013
Удосконалення методів математичного моделювання випробувальних засобів систем МПЦ на основі топологічних матриць
ВФ Кустов, ОЮ Каменєв
Iнформацiйно-керуючi системи на залiзничному транспортi, 75-83, 2012
12012
Застосування методу аналізу ієрархій при функціональному синтезі автоматизованих систем керування
РВ Турчинов, СО Змій, ВП Мороз, ВІ Мойсеєнко, ВФ Кустов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 33-35, 2012
12012
Дослідження методів визначення допустимих значень періоду діагноcтування мікропроцесорних систем автоматики залізничного транспорту
ВФ Кустов, ОВ Москаленко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПЕРИОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ОПАСНЫХ ОТКАЗОВ В КАНАЛАХ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ
ВФ Кустов, ІІ Кулаченков
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
Визначення припустимих значень періодів діагностування небезпечних відмов у каналах резервування систем залізничної автоматики
ВФ Кустов, ІІ Кулаченков
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2015
2015
Особенности обеспечения функциональной безопасности микропроцессорных систем управления и контроля на железнодорожном транспорте
ВФ Кустов
Железнодорожный транспорт Украины, 22-30, 2015
2015
Опыт разработки и эксплуатации микропроцессорных систем электрической централизации стрелок и сигналов
Кустов В.Ф.
Українські залізниці. – 2014. – №2. C. 48-53., 2014
2014
Особенности реконструкции релейно-микропроцессорной централизации станции Рудная
ВФ Кустов, АЮ Каменев
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 62-62, 2014
2014
Проверка зависимостей микропроцессорной системы электрической централизациибез препятствовния поездной и маневровой работе
ВФ Кустов, АЮ Каменев, ГВ Гужва, АП Дворник, ВС Носов
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 53-53, 2014
2014
Сертификация системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов МПЦ-С на функциональную безопасность
Нейчев О.В., Каменев А.Ю., Кустов В.Ф.
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: Матер. доп. 26-ї …, 2013
2013
Пат. 77047. Україна МПК G05B 23/00. Комбінований випробувальний комплекс мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів: патент на корисну модель
О.Ю. Каменєв, В.Ф.Кустов
2013
Организация производства систем микропроцессорной централизации стрелок и сигналов МПЦ-С.
Кустов В.Ф., Кощей Л.Д.
Залізничний транспорт України. – 2013. – №5,6. – C.27-37, 2013
2013
Система микропроцессорной централизации стрелок и сигналов МПЦ-С (2-я часть).
КВ Ф.
РСП-эксперт г.Екатеринбург. - 2013.- №9 (53). С 16 -17., 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20