Аліна Анатоліївна Сбруєва (А.А. Сбруева) (A. Sbruieva)
Аліна Анатоліївна Сбруєва (А.А. Сбруева) (A. Sbruieva)
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра педагогіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Порівняльна педагогіка : Навч. посіб. - 3-е вид., стер.
АА Сбруева
Суми: Університетська книга, 300 с., 2013
225*2013
Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ–початок ХХІ ст.):[монографія]
АА Сбруєва
Суми: ВАТ “Сумська обласна друкарня”. Видавництво “Козацький вал”, 2004 …, 2004
2142004
Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13 …
АА Сбруєва
К.: Ін-т педагогіки АПН України, 2005
2132005
Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навчальний посібник, вид. 2-е, доповн. та переробл.
АА Сбруєва, МЮ Рисіна, НГ Осьмук
Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015
71*2015
Глобальні та регіональні тенденції розвитку вищої освіти в умовах побудови суспільства знань
АА Сбруєва
СумДПУ імені АС Макаренка, 2008
552008
Болонський процес: пошуки шляхів підвищення конкурентноздатності європейської вищої освіти
АА Сбруєва
Шлях освіти, С.18−21, 2002
382002
Тенденції розвитку європейського простору педагогічної освіти в умовах побудови суспільства знань
АА Сбруєва
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 38-42, 2008
202008
Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу
А Сбруєва
Вища освіта України, 89-95, 2013
162013
Соціально-педагогічна підготовка вчителя
АВ Іванченко, АА Сбруєва
Житомир: ЖДПУ, 2000
162000
Porivnialna pedahohika
AA Sbruieva
Vziato z http://www. studfiles. m/preview/2040660, 1999
15*1999
Інтернаціоналізація вищої освіти: сутність поняття та системні зміни парадигми
АА Сбруєва
Педагогічні науки, С.157-167, 2001
142001
Porivnyalna pedahohika [Comparative Pedagogy]
AA Sbrueva
Sumy: Editorial and Publishing Department of the SDPU [in Ukrainian …, 1999
14*1999
Суспільство знань
А Сбруєва
Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень …, 2008
13*2008
Лісабонська стратегія розвитку єдиного європейського простору неперервної освіти
АА Сбруєва
Шлях освіти, 14-18, 2007
112007
Університет світового класу: характеристики, механізми визначення статусу, умови створення
АА Сбруєва
Порівняльно-педагогічні студії, 45-56, 2009
72009
Ідеології освітніх реформ кінця ХХ – початку ХХІ ст.: конвергентні тенденції
АА Сбруєва
Гуманітарні науки, С.11−16., 2003
72003
Досягнення, проблеми та перспективи англійської освітньої реформи кінця ХХ – початку ХХІ ст.
АА Сбруєва
Рідна школа, С.73−78., 2003
72003
Освіта в умовах глобалізації
АА Сбруєва
Шлях освіти, 22-25, 2001
72001
Тенденції трансформації місії університету: порівняльно-педагогічний аналіз
АА Сбруєва
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 448-461, 2015
6*2015
Нові підходи до створення альтернативних шкіл: сучасний досвід реформування середньої освіти США
АА Сбруєва
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка., 38-42, 2007
62007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20