Петровская  Татьяна Эриковна
Петровская Татьяна Эриковна
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры,
Verified email at kstuca.kharkov.ua
TitleCited byYear
Фінансова безпека підприємства як самостійний об’єкт управління
ЛС Мартюшева, ТЕ Петровська, НІ Трихліб
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 235-238, 2006
352006
Ризик у ринковій економиці
ПТЕ Андрєєва Т.Є.
Харків, "Бурун книга", 2005
23*2005
Аналіз економічної безпеки діяльності підприємства як економічної категорії
ТЄ Андрєєва, ТЕ Петровська, ІГ Грицькова
Коммунальное хозяйство городов, 219-224, 2009
122009
Життєвий цикл проекту та його удосконалення під час впровадження проекту
ТЕ Петровська
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
12013
Самоменеджмент: Менеджмент часу
ТДА Андрєєва Т.Є., Бутенко О.П., Бойко К.О., Опікунова Н.В., Петровська Т.Е.
Харків «Зебра», 2016
2016
Інвестиційна привабливість підприємств
КАТ Є.
Харків «Зебра", 2016
2016
Удосконалення системи працездатності проектно-орієнтованого підприємства
ПТ Е.
Науковий вісник Харківського національного університету будівництва та …, 2014
2014
Оцінка працездатності системи як засіб управління збоями проектно-орієнтованого підприємства
ПТ Е.
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 109-111, 2014
2014
Колективна монографія "Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем" (новий погляд)
РР Тимиргалиевой
ВД "АРІАЛ" Симферополь, 2014
2014
Выбор параметра оптимизации работоспособности системы на прединвестиционной фазе жизненного цикла проекта
ПТ Эриковна
вестник БГТУ им. В.Г.Шухова, 22-26, 2014
2014
Працездатність системи проектування як засіб успішного функціонування проектно-орієнтованого підприємства
ПТ Е.
Науковий вісник Харківського національного університету будівництва та …, 2013
2013
Проектний менеджмент, як засіб досягнення мети підприємства
ТТС Андрєєва Т.Є, Петровська Т.Е
Вісник економіки транспорту і промисловості, 364-369, 2011
2011
МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ТЄ АНДРЄЄВА, ТЕ ПЕТРОВСЬКА, МП ХВОРОСТ
Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов», 420-423, 2007
2007
Зависимость уровня риска хозяйствования от влияния факторов среды
ПТ Э.
Вестник ХГПУ, 232-234, 2000
2000
Воздействие факторного влияния на уровень хозяйственного риска
ПТ Э.
Информационно консалтинговый центр «Инвестиционный магазин», 18-19, 1999
1999
Классификация рисков, как инструмент управления ими
ПТЭ Андреева Т.Е.
Информационно-консалтинговый центр «Инвестиционный магазин», 20-21, 1999
1999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16