Follow
Lidiia Piddubna
Lidiia Piddubna
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Numerical control of fiberglass pipe bends manufacturing
V Kombarov, Y Kryzhyvets, I Biletskyi, Y Tsegelnyk, Y Aksonov, ...
2021 IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), 357-362, 2021
302021
Visualization and analysis of technological systems experimental operating results
Y Aksonov, V Kombarov, Y Tsegelnyk, S Plankovskyy, O Fojtù, ...
2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2021
202021
Основи наукових досліджень: методологія, організація, оформлення результатів: навч. посіб. з грифом МОН України (лист МОНУ від 20.07.10 № 1/11-6704)
ОВЯ В.М. Головій, Є.Ю. Кузькін, В.М. Кузніченко, Л.В. Піддубна
72010
Кіберпростір як відображення трансформацій інформаційної економіки
ЛВ Піддубна
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2016
62016
Інформація як складова економічного розвитку суспільства
ЛВ Піддубна
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал., 122 – 131, 2012
52012
Екологічний туризм в Україні: тенденції управління та розвитку
ЛВП В. В. Лисенко, В. П. Лисенко
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал / Гол. ред. К. С …, 2018
42018
Мережа Інтернет як відображення соціальної реальності
ЛВ Піддубна
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2012
42012
Determination of Massive Rotary Electric Machines Parameters in ANSYS RMxprt and ANSYS Maxwell
V Pliuhin, M Zablodskiy, M Sukhonos, Y Tsegelnyk, L Piddubna
International Conference on Smart Technologies in Urban Engineering, 189-201, 2022
32022
Design and Simulation of a Servo-Drive Motor Using ANSYS Electromagnetics
V Pliuhin, O Aksonov, Y Tsegelnyk, S Plankovskyy, V Kombarov, ...
Lighting Engineering & Power Engineering 60 (3), 112-123, 2021
32021
Використання комп’ютерних технологій в організації діловодства як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності
ЛВ Піддубна
Бізнес Інформ, 302-306, 2014
32014
Interactive design of CNC equipment operator panels
Y Aksonov, Y Tsegeinyk, O Piddubnyi, V Kombarov, S Piankovskyy, ...
International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics, 156-162, 2022
22022
Інформаційна безпека в системах електронного документообігу
ПВМ Піддубна Л.В.
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Економічні …, 2019
22019
Кіберпростір як соціокультурний фактор мережевого суспільства
ЛВ Піддубна
Гілея: науковий вісник, 204-207, 2016
22016
Создание гипертекстовой реальности современными информационными средствами
ЛВ Поддубная
Научно-теоретический журнал «Вестник Белгородского государственного …, 2014
22014
Діловодство як складова інфраструктури електронного бізнесу
ЛВ Піддубна
Проблеми економіки, 268-273, 2014
22014
Концептуальні аспекти економіко-математичного моделювання господарської діяльності підприємства
ЛВ Піддубна
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 145-149, 2014
22014
Інформаційна діяльність як засіб формування образу соціальної реальності
ЛВ Піддубна
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, 2013
22013
Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Заповідна справа»
НМ Рідей
К.: Вид. центр НУБіП України.–46 с, 0
2
Делопроизводство как компонент инфраструктуры электронного бизнеса
ЛВ Поддубная
Проблемы экономики, 268-273, 2014
12014
Соціальна інформація в комунікаційному просторі сучасного суспільства
ЛВ Піддубна
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20