Тетяна Павленко / Татьяна Павленко
Тетяна Павленко / Татьяна Павленко
Харківський національний медичний університет, Наукова бібліотека
Verified email at knmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога: из опыта медицинских библиотек Украины
ТБ Павленко, ТБ Павленко
НПП" Идея", 2010
122010
Сучасні тенденції розвитку бібліотек вищих навчальних закладів: з досвіду Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету
ТБ Павленко, ТБ Павленко
НПП" Идея", 2010
112010
С чего начать? или Что предлагает Научная библиотека ХНМУ для поиска информации
ИВ Киричок, ТБ Павленко
Медицина сегодня и завтра, 165-167, 2008
42008
Інституційний репозитарій як інформаційно-технологічна система відкритого доступу до інтелектуальних продуктів університетської спільноти
ТБ Павленко, ІВ Киричок
Бібліотечний форум України, 17-19, 2014
32014
Веб-сайт бібліотеки-оптимальний шлях доступу до інформаційних ресурсів
ТБ Павленко
ХНТУСГ, 2013
32013
Swot-аналіз як інструмент стратегії розвитку бібліотеки університету
ТБ Павленко, ТБ Павленко
ХНМУ, 2013
32013
Тезаурус MeSH як основа лінгвістичного забезпечення АБІС медичних бібліотек
ТБ Павленко, ТБ Павленко
УІПА, 2010
32010
Соціальні медіа у професійному розвитку бібліотечного фахівця
ТБ Павленко, ТБ Павленко
22017
Місія вузівської бібліотеки у сприянні академічній доброчесності
ІВ Киричок, ТБ Павленко
Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та…, 2016
22016
Формування медіа-інформаційної культури сучасного фахівця: проблеми та рішення
ТБ Павленко, ТБ Павленко
22013
Зведений електронний каталог медичних бібліотек України: погляд учасника проекту
ТБ Павленко, ТБ Павленко
22011
Технологічні рішення цифрової репрезентації книжкових пам'яток в практиці університетської бібліотеки
ТБ Павленко, ТБ Павленко
12016
Шляхи підвищення рейтингу Харківського національного медичного університету в освітньому просторі
ТБ Павленко, ТБ Павленко
12014
Публикационная активность как критерий оценки научной деятельности
ТБ Павленко, ТБ Павленко
12014
Тенденції сучасного розвитку Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету
ТБ Павленко, ТБ Павленко
ХНМУ, 2010
12010
Навигация в информационном пространстве научной библиотеки университета
ІВ Киричок, ТБ Павленко, ИВ Киричок, ТБ Павленко
12008
Бібліотека університету: від книгосховища–до центру доступу до знань
ТБ Павленко, ТБ Павленко
ХДНБ ім. ВГ Короленка, 2008
12008
Что думают наши пользователи о современном информационном сервисе библиотеки
ТБ Павленко, ТБ Павленко
ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2007
12007
Інформаційно-ресурсний потенціал університетської бібліотеки
ТБ Павленко, ТБ Павленко
2020
Академічнна доброчесність студента
ТБ Павленко, ТБ Павленко
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20