Василишин Н.А., Vasylyshyn N.A.
Василишин Н.А., Vasylyshyn N.A.
Доцент кафедри медичної біохімії ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Досвід використання мультимедійних технологій у навчальному процесі на клінічних кафедрах Івано-Франківського національного медичного університету
ІО Костіцька, ОІ Бабенко, ОМ Дідушко, ДБ Соломчак, НР Матковська, ...
ÌÅÄÈ× ÍÀ ÎѲÒÀ, 58, 2010
22010
КОРИГУВАЛЬНИЙ ВПЛИВ КСЕНОДЕРМОПЛАСТИКИ НА ПОКАЗНИКИ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ПРИ ТЯЖКІЙ ТРАВМІ
ІС Кулянда, НВА Василишин, СР Підручна
Medical Chemistry, 2015
2015
Проникність плазматичних мембран гепатоцитів та еритроцитів в динаміці ураження щурів карбофосом
ЛА Бойко, ЛС Фіра, ПГ Лихацький, НА Василишин
Вісник проблем біології і медицини 3 (2), 2014
2014
МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ НА ЗАНЯТТЯХ ХІМІЇ.
ІР Бекус, МВ Кирилів, НА Василишин, ІЯ Криницька
Відповідальний за випуск: проф. ІР Мисула, 149, 2014
2014
Стан протеїназо-інгібіторної системи у тварин різного віку з аманіта-фалоїдиновим отруєнням
ІП Кузьмак, ОІ Острівка, ТЯ Ярошенко, НА Василишин
Медична хімія, 129-129, 2014
2014
Вплив ацетамінофену на активність процесів ліпопероксидації і стан антиоксидантної системи статевозрілих щурів-самок на тлі тривалого застосування прогестинів та естрогенів
ІБ Івануса, ІМ Кліщ, ІЗ Кернична, НА Василишин
Медична хімія, 56-62, 2011
2011
Окислювальні прцеси в організмі тварин за умов поєднаного впливу ізоніазиду, рифампіцину та сполук шестивалентного хрому
НІ Бурмас, ЛС Фіра
Видавництво СумДУ, 2011
2011
Коригувальний вплив ксенодермопластики на показники ендогенної інтоксикації при тяжкій травмі
СР Підручна, НА Василишин, ОО Кулянда, ІС Кулянда
Медична хімія, 58-62, 2011
2011
Перебіг процесів вільнорадикального окиснення та стан антиоксидантної системи щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації
ПГ Лихацький, ЛС Фіра, НА Василишин
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 59-62, 2010
2010
Автореферат диссертации Гомогенно-каталітичний синтез бісфенолів на основі 2, 6-ди-трет-бутилфенолу 2006 год
Д ДИССЕРТАЦИЙ
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–10