Михайло Стахів | Myhail Stahiv
Михайло Стахів | Myhail Stahiv
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Можливі напрямки підвищення якості фізичного виховання у ВНЗ освіти
ВВ Соломонко, АЙ Пацевко, ТГ Приставський, ММ Стахів
Тези доповіді V всеукраїнської науково-практ. конференції «Роль фізичного …, 2001
42001
Західна Україна в державнім будівництві та обороні. Нарис історії державного будівництва та збройної і дипломатичної оборони 1918–1923 рр.
М Стахів
Скрентон 192, 12, 1960
41960
Анализ атакующих действий-ударов в ворота и передач мяча при использовании разных тактических систем в мине-футболе (футзале)
ИД Якимишин, АМ Бабич, НН Стахив, АА Ковтун
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
32014
Игра без мяча-важный показатель тактической подготовлености футболиста
ИД Якимишин, ММ Стахив, АМ Бабич, ЕТ Голубева
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
12015
ППФП та її місце в системі фізичного виховання в аграрних вищих навчальних закладах
ТГ Приставський, ОЛ Ковбан, АМ Бабич, ММ Стахів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
12013
Мета і задачі занять футзалом, методи діагностики фізичного стану осіб, які займаються
ІД Якимишин, ММ Стахів, АМ Бабич, БС Семенів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
12012
Improving the level of technical training of women in wrestling on alysh belts at the stage of initial training
БС Семенів, ТГ Приставський, ЮМ Сопіла, ММ Стахів, ІД Якимишин
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
Підвищення рівння технічної підготовки жінок у боротьбі на поясах «алиш» на етапі початкової підготовки
БС Семенів, ТГ Приставський, ЮМ Сопіла, ММ Стахів, ІД Якимишин
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2021
2021
Формування спеціальної працездатності майбутніх технологів харчової промисловості в процесі занять з фізичного виховання
СЮМ Семенів Б.С., Бабич А.М., Стахів М.М., Приставський Т.Г., Голубева О.Т.
Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького. Серія "Економічні науки" 21 …, 2019
2019
Вплив гімнастичних комплексів вправ різної модальності на організм студенток факультету ветеринарної медицини
БС Семенів, ІД Якимишин, ОЛ Ковбан, ММ Стахів, ІВ Матіїшин
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2019
2019
Визначення рівня психологічної втоми майбутніх фахівців з виготовлення та переробки продукції тваринництва
БС Семенів, АМ Бабич, ТГ Приставський, ММ Стахів, ОТ Голубева
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Вплив фізичних навантажень на психофізіологічний стан студентів першого курсу факультету ветеринарної медицини
БС Семенів, ТГ Приставський, АМ Бабич, ОЛ Ковбан, ММ Стахів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Determination of the level of psychological fatigue of future specialists in the production and processing of livestock products
BS Semeniv, AM Babych, TG Prystavskyi, MM Stahiv, OT Golubeva
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
The influence of physical activity on the psychophysiological state of students of the first year of the Faculty of Veterinary Medicine
BS Semeniv, TG Prystavsjkyj, AM Babych, OL Kovban, MM Stahiv
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Фізкультурна освіта як засіб формування мотивації студентів ветеринарних спеціальностей до самостійних занять з фізичного виховання
БС Семенів, ММ Стахів, ОЛ Ковбан, ЛІ Бенцак
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2018
2018
Вплив психофізіологічних та фізичних факторів на структуру професійної підготовки студентів біолого-технологічного факультету
BS Semeniv, MМ Stahiv, ID Yakymyshyn, TG Prystavskyi, AL Kovban
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
2017
Влияние психофизиологических и физических факторов на структуру профессиональной подготовки студентов биолого-технологического факультета
БС Сэмэнив, ММ Стахив, ИД Якимышин, ТГ Прыставский, АЛ Ковбан
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
Підвищення професійної працездатності студентів біолого–технологічного факультету в процесі фізичного виховання
БС Семенів, ТГ Пристанський, ММ Стахів
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2016
2016
GAME WITHOUT THE BALL–AN IMPORTANT INDICATOR TACTICAL READINESS FOOTBALLER
I Yakymyshyn, M Stahiv, A Babych, O Golubeva
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 17 (4 …, 2015
2015
ANALYSIS OF WORLD EXPERIENCE IN THE FORMATION OF A HEALTHY WAY OF LIFE
O Golubeva, L Pokotylo, M Stahiv, A Kovtun
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 17 (1 …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20